Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor Assertieve en verplichte zorg

26 oktober 2021

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het verlenen van verplichte of assertieve zorg herzien. Bij assertieve of verplichte zorg is er altijd sprake van een ernstige en complexe situatie. Daarom is er een generieke module Assertieve en verplichte zorg die de weg van vrijwillige zorg via assertieve zorg naar verplichte zorg en weer terug beschrijft.

Uitgebreide herziening

Met assertieve zorg wordt getracht verplichte zorg te voorkomen, want dat heeft de voorkeur boven verplichte zorg. Patiënten ontvangen deze zorg alleen als er sprake is van een psychische aandoening die leidt tot, of risico geeft op ernstig nadeel voor de patiënt of de omgeving. Er zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz), er is meer aandacht voor het verschil tussen patiënt- en naasteperspectief en de module is meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg. Het grootste deel van de module is volledig herschreven. Ook de naam van de module is gewijzigd van Dwang en drang naar Assertieve en verplichte zorg, dit sluit beter aan bij de Wvggz. De module sluit aan bij landelijke initiatieven rondom assertieve en verplichte zorg.

Niels Mulder, voorzitter werkgroep: “De generieke module gaat over het voorkomen van verplichte zorg, onder andere door het uitvoeren van assertieve zorg. En ook over het zo goed mogelijk uitvoeren van verplichte zorg als het dan toch nodig is.”

Russel Cummins, ervaringsdeskundige: “Wat mij betreft is de module daarom zeer geslaagd, want het gaat over het voorkomen van dwang.”

Vrijwillige zorg als de norm

Het uitgangspunt van de module is dat vrijwillige zorg de norm is en assertieve en verplichte zorg de uitzondering. Bij assertieve en verplichte zorg wordt ernaar gestreefd dat de zorg zo snel als mogelijk over gaat naar vrijwillige zorg, op basis van een tweezijdige afspraak tussen patiënt en professional. Patiënten voeren de regie over het herstelproces en de relatie tussen patiënt, professional en naaste berust op een vertrouwensband. Deze principes worden ook toegepast bij assertieve en verplichte zorg. Behandelaar, patiënt en naaste werken samen aan terugkeer naar vrijwillige zorg en herstel. Ook als tijdens een periode van verplichte zorg de regie tijdelijk wordt overgenomen is deze samenwerking het uitgangspunt.

Roelf Scholma, voorzitter MIND Familie- en Naastenraden: “Vanuit het naastenperspectief is de Wvggz een goede aanzet om familie en naasten conform de principes van triadisch werken te betrekken bij realisatie van kwaliteit van leven. De herziene module biedt een mooie kans om dit verder te ontwikkelen in de praktijk.”

Totstandkoming

De generieke module is herzien door een werkgroep met afvaardiging vanuit beroeps, – patiënten- en naastenverenigingen en gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen. Samen benoemen zij wat goede zorg is. Relevante beroeps- en brancheverenigingen hebben de module geautoriseerd.

Bekijk de generieke module Assertieve en verplichte zorg