Organisaties achter Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de kwaliteitsraad en/of de raad van toezicht van Akwa GGZ.

Inhoudelijke kennis en expertise
De alliantiepartijen brengen inhoudelijke kennis en expertise in en Akwa GGZ faciliteert hen bij het proces van continue kwaliteitsverbetering. Bij GGZ Standaarden nemen leden van de alliantie deel aan werkgroepen die aan de totstandkoming en herziening van zorgstandaarden werken. Bij GGZ Dataportaal en GGZ Netwerken werkt Akwa GGZ samen met de alliantiepartijen en hun leden.

Maak kennis met de alliantiepartijen
MIND
NHG 
POH-GGZ
NVKG
P3NL
V&VN
NVP
NIP
NVvP
FVB 
De Nederlandse GGZ
Meer GGZ
LVVP
Zorgverzekeraars Nederland