Wij ondersteunen continue kwaliteitsverbetering in de ggz

In Nederland heeft ruim 1 miljoen mensen baat bij geestelijke gezondheidszorg. Mensen met psychische problemen en aandoeningen verdienen de best mogelijke behandeling en zorg. Gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde. Akwa GGZ faciliteert een continue ontwikkeling en monitoring van de kwaliteit van zorg in de ggz. Met als doel: de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment en de juiste plaats.

Hoe doen we dat?

Bij behandeling van mensen met een psychische aandoening is het van belang dat de patiënt en naasten samen met de zorgverlener kunnen beslissen wat het beste is voor hun persoonlijke situatie. Onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkelt de geestelijke gezondheidszorg kwaliteitsstandaarden voor behandeling van psychische klachten. Daarin hebben patiënten, naasten en zorgverleners samen beschreven wat zij goede zorg vinden. De kwaliteitsstandaarden staan op GGZ Standaarden en de patiëntinformatie staat op Thuisarts.nl.

Akwa GGZ ondersteunt zorgaanbieders bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden. Ook bieden we lerende netwerken een veilige, digitale omgeving. In GGZ Dataportaal worden behandel-, proces- en patiëntkenmerken gekoppeld aan uitkomstinformatie en wordt inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt. Zo ondersteunen we het gesprek tussen professionals over kwaliteit en werken we aan verdere verbetering van kwaliteit van zorg.

Wie zijn we?

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’ en is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. In de alliantie werken vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsverenigingen en brancheorganisaties uit de ggz samen. Omdat we het samen steeds beter willen doen.

Ontdek onze organisatie

 • Kwaliteitsraad

  De kwaliteitsraad is de inhoudelijke adviesraad van Akwa GGZ. In de kwaliteitsraad zijn patiënten, naasten, professionals en hun partijen vertegenwoordigd. De kwaliteitsraad geeft het bureau en bestuur van Akwa GGZ inhoudelijk advies over de geprogrammeerde activiteiten en de prioritering van deze activiteiten. Dat doet zij op basis van inhoudelijke kennis, ervaringen, signalen uit de achterban van patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en andere partijen. Prof. dr. Wim van den Brink is de onafhankelijk voorzitter van de kwaliteitsraad.

  De leden bestaan uit afgevaardigden van:
  FVB, de Nederlandse ggz, InEen/LHV/NHG, LV POH-GGZ, LVVP, Platform MEER GGZ, MIND, NIP, NVGzP, NVKG, NVP, NVvP, P3NL, V&VN en ZN.

 • Bestuur en directie

  Bestuur

  Het bestuur van Akwa GGZ is onafhankelijk en functioneert zonder last of ruggespraak. Het bestuur treedt namens Akwa GGZ naar buiten richting landelijke partijen in de ggz en andere relevante stakeholders. Het bestuur wordt geadviseerd door de uitvoeringsorganisatie en de kwaliteitsraad.


  Drs. Cathy van Beek MCM
  (onafhankelijk voorzitter)


  Prof. dr. Ralph Kupka
  (vice-voorzitter)


  Dr. Bart Groeneweg


  Prof. dr. Stynke Castelein


  Drs. Hester den Hartog


  Prof. dr. Berno van Meijel

  Directie

  Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Akwa GGZ.

  Dominique Vijverberg

  Drs. Dominique Vijverberg MBA

 • Raad van toezicht

  De raad van toezicht bestaat uit een afspiegeling van bestuurders van landelijke ggz-partijen. De raad van toezicht geeft haar goedkeuring voor het meerjarenperspectief en de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen en heeft een toetsende en controlerende rol achteraf.

  Samenstelling

  • Drs. Ria Mous (voorzitter), namens de LVVP
  • Jaap Kappert MSc, namens V&VN
  • Dr. Ton Dhondt, namens de Nederlandse ggz
  • Drs. Martin Bontje, namens Ineen
  • Martin de Heer MBA (vicevoorzitter), namens Platform MEER GGZ
  • Dr. Wencke de Wildt, namens het NIP
  • Wim van Minnen, namens MIND
  • Prof. dr. Lieuwe de Haan, namens de NVvP
  • Prof. dr. Sako Visser, namens P3NL
 • Adres

  Akwa GGZ is gevestigd in Utrecht

  Museumlaan 7
  3581 HK Utrecht
  tel: 030-3079270
  e-mail: secretariaat@akwaggz.nl

  Er is parkeergelegenheid bij ons pand.

Heb je vragen?

Laat hier je bericht achter, wij reageren zo snel mogelijk. Of neem contact op via info@akwaggz.nl
of 030-307 92 70

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.