Wij streven naar betere kwaliteit van zorg in de ggz

Leer meer over onze missie, onze organisatie en wat we doen.

In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen last van een psychische aandoening. Zij moeten kunnen rekenen op de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment. Zo kunnen zij in hun eigen tempo en op hun eigen manier, de regie over hun leven behouden. Akwa GGZ draagt hieraan bij. In deze alliantie werken patiënten, hun naasten, professionals en aanbieders samen aan een betere kwaliteit van zorg in de ggz. Omdat we het samen steeds beter willen doen.

Dit is wat wij doen

Kwaliteit in ontwikkeling

We zorgen voor een adequate en gedragen set van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten.

Kwaliteit in de praktijk

We ondersteunen de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties.

Kwaliteit in beeld

We monitoren en evalueren de ontwikkeling van kwaliteit in de ggz.

Ontdek onze organisatie

 • Missie

  Mensen met psychische problemen en aandoeningen verdienen de best mogelijke behandeling en zorg. Alleen zo kunnen zij, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, de regie over hun leven behouden. De behandeling en zorg moeten zijn gebaseerd op actuele kennis en kunde die nationaal en internationaal aanwezig is. Akwa GGZ streeft daarom naar een continue en planmatige ontwikkeling en monitoring van de kwaliteit van de zorg in de ggz. Het doel: de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment en de juiste plaats. Zorg die bovendien doelmatig is, afgestemd op de voorkeuren van de patiënt en diens naasten, in goede samenhang met andere zorgdomeinen en in de keten en met behoud van continuïteit.

 • Kwaliteitsraad

  De kwaliteitsraad is de inhoudelijke adviesraad van Akwa GGZ. In de kwaliteitsraad zijn patiënten, naasten en professionals zelf en hun partijen vertegenwoordigd. De kwaliteitsraad prioriteert activiteiten van Akwa GGZ en geeft inhoudelijk advies aan het bestuur. Dat doet zij op basis van inhoudelijke kennis, ervaringen, signalen uit de achterban van patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en andere partijen. Prof. dr. Aart Schene is de onafhankelijk voorzitter van de kwaliteitsraad.

  De leden bestaan uit afgevaardigden van:
  FVB, GGZ Nederland, InEen/LHV/NHG, LV POH-GGZ, LVVP, Platform MEER GGZ, MIND, NIP, NVGzP, NVKG, NVP, NVvP, P3NL, V&VN en ZN.

 • Bestuur

  Het bestuur van Akwa GGZ is onafhankelijk en functioneert zonder last of ruggenspraak. Het bestuur is belast met het besturen van Akwa GGZ en treedt namens Akwa GGZ naar buiten richting partijen, politiek, departement en media. Het bestuur wordt geadviseerd door de kwaliteitsraad


  Drs. Cathy van Beek MCM
  (onafhankelijk voorzitter)


  Prof. dr. Ralph Kupka
  (vice-voorzitter)


  Dr. Bart Groeneweg


  Prof. dr. Stynke Castelein


  Drs. Arnoud van Buuren


  Prof. dr. Berno van Meijel

 • Raad van toezicht

  De raad van toezicht bestaat uit een afspiegeling van bestuurders uit ggz-partijen die samen vertegenwoordigd waren in de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT). De raad van toezicht heeft niet alleen een toetsende en controlerende rol achteraf, maar geeft ook goedkeuring aan de plannen van Akwa GGZ, waaronder het meerjarenprogramma en de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen.

  Samenstelling

  • Drs. Ria Mous (vice-voorzitter), namens de LVVP
  • Dhr. Gerton Heyne, namens V&VN
  • Dr. Ton Dhondt, namens GGZ Nederland
  • Drs. Martin Bontje, namens Ineen
  • Dhr. Martin de Heer MBA, namens Platform MEER GGZ
  • Dr. Wencke de Wildt, namens het NIP
  • Dhr. Wim van Minnen, namens MIND
  • Prof. dr. Lieuwe de Haan, namens de NVvP
  • Positie namens P3NL wordt spoedig ingevuld
 • Medewerkers

  Bas Bloemsaat
  Lead Developer

  Bert Jan Bos
  Kwaliteitsfunctionaris/FG

  Markus van der Burgh
  Projectmanager

  Anthony van Donselaar
  Servicedeskmedewerker GGZ Dataportaal

  Gerard Flens
  Product Owner GGZ Dataportaal

  Janneke Kramers
  Projectmanager

  Jolanda Kwakernaat
  Projectsecretaresse

  Alda Losse
  Office Manager

  Doshima Mout
  Bestuurssecretaris

  Marten Neuteboom
  Functioneel Beheerder

  Astrid Partouns
  Projectmanager

  Marjolijn van Someren
  Communicatieadviseur

  Brigitte Suiker
  Projectmanager

  Jasper van Veen
  Developer

  Dominique Vijverberg
  Directeur

  Cynthia Waanders-Peperkamp
  Projectmanager

  Dagmar Wapperom
  Data analist

  Janneke Wentink – van de Laar
  Projectmanager

  Astrid van Wijnbergen
  Manager financiën en HR

   

 • Adres

  Akwa GGZ is gevestigd in Utrecht

  Museumlaan 7
  3581 HK Utrecht
  tel: 030-3079270
  e-mail: secretariaat@akwaggz.nl

  Er is parkeergelegenheid bij ons pand.

Heb je vragen?

Laat hier je bericht achter, wij reageren zo snel mogelijk. Of neem contact op via info@akwaggz.nl
of 030-307 92 70