Generieke module Dwang en drang: voorkomen is het uitgangspunt

22 februari 2019

De Generieke module Dwang en drang is beschikbaar op GGZ Standaarden In de module zijn kwaliteitscriteria opgenomen voor goede zorg in het geval van dwang en criteria voor een goede organisatie van zorg. 

Yolande Voskes, projectleider en assistant professor bij VU Medisch centrum: ‘Dwang is voor patiënten én professionals een ingrijpend middel. Het is belangrijk dat professionals weten hoe dan te handelen en nog belangrijker hoe zij dwang kunnen voorkomen. Daar helpt deze module bij.’

Opschaling van zorg

De generieke module is gebaseerd op de mulitdisciplinaire richtlijn Dwang en drang in de ggz, aangevuld met nieuwe inzichten uit de praktijk en wetenschap, zoals de belangrijkste principes van het high intensive care model. Als één van die nieuw inzichten noemt Voskes het opschalen van zorg. ‘Veel van de preventie begint thuis. Er is dus veel aandacht voor signalering. Loopt de spanning op? Wat is er dan nodig? En als een opname toch noodzakelijk is, welke andere mogelijkheden zijn er dan in plaats van bijvoorbeeld separeren? Denk aan de mogelijkheid om één-op-één met een patiënt te verblijven in een intensive care unit.’

Bijlage ambulante dwang

De generieke module bevat een bijlage over ambulante dwang. Hiermee loopt de module vooruit op de wetgeving die vanaf 1 januari 2020 ingaat. Voskes: ‘Als de wet Verplichte ggz van kracht wordt, mag de ambulante zorg ook dwang gebruiken. Wat nu in de kliniek mag, mag dan in theorie ook thuis. Voor ons was dat reden om hierover al iets op te nemen. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan en patiënten, familieleden en professionals geïnterviewd. Wat vinden zij belangrijk? Zo geeft de module handvatten voor professionals om zich op de nieuwe wet voor te bereiden.

Voskes: ‘De bijlage is echt een start, een voorschot op de nieuwe wetgeving. Het kader voor deze generieke module is nog steeds de wet BOPZ. De praktijk moet in 2020 uitwijzen hoe de kwaliteitscriteria die we hebben ontwikkeld, gaan uitpakken.’