Jouw mening draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering

Voor ggz-professionals is er het online Panel. In het panel delen professionals hun mening en praktijkervaring op relevante kwaliteitsthema’s. Als je drie enquêtes per jaar invult, ontvang je een boekenbon van € 20.

Hoe werkt het online Panel van Akwa GGZ?
Als panellid ontvang je ongeveer zes keer per jaar een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête die ongeveer 5 minuten duurt. De onderwerpen variëren van digitaal en face-to-face behandelen tijdens corona tot input voor de ontwikkeling van een nieuwe zorgstandaard. Zijn de uitkomsten van een onderzoek bekend? Dan beschik jij als panellid als eerste over de resultaten.

Onderwerpen en uitkomsten enquêtes

Afronden behandeling (februari 2023)
De ggz staat onder grote druk en patiënten moeten steeds langer op behandeling wachten. Mogelijk kan eerder en/of beter afronden van behandelingen de druk op de ggz verlagen. Hoe verloopt afronden in de praktijk? Welke knelpunten zijn er? Welke ondersteuning is nodig? De uitkomst verwachten we begin april.

Zorgstandaard Depressie (nov/dec 2022)
De herziening van de Zorgstandaard Depressieve stoornissen staat gepland voor 2023. Voor de herziening wordt onder andere via deze enquête input gevraagd over de toepasbaarheid van de standaard in de praktijk. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt als input voor de herziening van de zorgstandaard. Download het rapport Zorg bij Depressie hier.

Thuisarts (sept/okt. 2022)
Op thuisarts.nl staat informatie uit de kwaliteitsstandaarden voor de ggz in begrijpelijke taal voor patiënten. Met deze enquête willen we in kaart brengen of ggz-professionals Thuisarts.nl gebruiken in de behandeling en wat zij van deze informatie vinden. Download het rapport over Thuisarts hier.

Leren (van data) in de GGZ (juni 2022)

Hoe gaat ‘samen leren en verbeteren’ in de praktijk? Welke bronnen gebruiken zorgprofessionals voor leren en verbeteren? En welke rol speelt de informatie uit data daarbij?

Met de uitkomsten kunnen we zorgprofessionals ondersteunen bij (datagedreven) leren en verbeteren. Download het rapport Datagedreven leren hier.

Diagnostiek (april 2022)
Binnenkort verschijnt een nieuwe kwaliteitsstandaard: de generieke module Diagnostiek. De uitkomsten van dit panel zijn belangrijke informatie voor het kunnen stimuleren en ondersteunen van het gebruik van de module. Download het rapport Diagnostiek hier.

Herziening kwaliteitsstandaarden (februari 2022) 
De enquête gaat over de werkbaarheid, actualiteit en nieuwe inzichten van een aantal standaarden in de ggz. Bekijk het verslag Herziening kwaliteitsstandaarden hier.

Assertieve en verplichte zorg (december 2021)
Wat kan de ggz doen om verplichte zorg te verminderen? Deze en andere vragen over assertieve en verplichte zorg in de praktijk waren onderwerp in deze enquête. Download het rapport assertieve en verplichte zorg hier.

eHealth (oktober 2021)
Het aanbod van eHealth groeit en daarin kunnen organisaties, professional en patiënt keuzes maken. De enquête van het online panel is aangevuld met input van een focusgroep met 31 deelnemers uit het panel, het online panel van MIND en interviews met experts. De uitkomsten worden gebruikt als input voor de herziening van de generieke module eHealth. Download het rapport eHealth hier.

Samen beslissen (juni 2021)
MIND heeft eerder een vragenlijst over ‘samen beslissen’ binnen hun patiënten panel uitgevoerd. Met deze vragenlijst onderzoeken we ‘samen beslissen’ vanuit het oogpunt van de professional. Download het rapport Samen Beslissen hier.

Input herziening zorgstandaarden (maart 2021)
Er staan een dertiental zorgstandaarden op de planning om in 2021 te worden herzien. Hiervoor hebben we input van ggz-professionals via het panel gevraagd. De resultaten van de enquête en het besluit van het bestuur over de herziening van de zorgstandaarden kun je hier downloaden.

Screening (januari 2021)
Graag krijgen wij een beter beeld van hoe er gescreend wordt op problematisch alcoholgebruik en op hoog risico
op psychose, en waar zorgprofessionals in de praktijk tegen aan lopen. Hierdoor weten we welke handvatten er nog ontbreken om de ggz-professional te ondersteunen. Download het rapport Screening op problematisch alcoholgebruik en op hoog risico op psychose.

Zingeving (december 2020)
De uitkomsten van deze vragenlijst zijn belangrijk voor het hoofdstuk Organisatie van zorg van een nieuwe standaard over zingeving en spiritualiteit in de psychische hulpverlening. Ook geven deze belangrijke aandachtspunten voor implementatie van de standaard als deze (eind 2021) gereed is.
Download het rapport Zingeving en psychische hulpverlening.

Leren en verbeteren (november 2020)
Akwa GGZ ondersteunt de ggz bij de implementatie van standaarden en onderling leren en verbeteren. De uitkomsten van deze enquête helpen om deze ondersteuningsmogelijkheden goed vorm te geven.
Download hier het rapport leren en verbeteren.

Gebruik van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (november 2020)
Gezien de conclusies uit het rapport zal Akwa GGZ meer aandacht besteden aan de mogelijkheden om de indicatoren kwaliteit van leven en doelrealisatie te meten.
Download hier het rapport kwaliteitsstandaarden en ROM.

Digitaal versus face-to-face behandelen (augustus 2020)
De uitkomsten worden meegenomen bij het actualiseren van de generieke module eHealth in 2021.
Download hier het rapport GGZ en corona.

Help jij mee aan de verbetering van kwaliteit in de ggz?