Jouw mening draagt bij aan verbetering van kwaliteit in de ggz

Voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg heeft Akwa GGZ een Online Panel. In het panel delen professionals hun meningen, expertises en ervaringen op relevante kwaliteitsthema’s. Deze zet Akwa GGZ in voor het verbeteren van de kwaliteit in de ggz. Als ggz-professional draag je zo direct bij aan de continue verbetering van kwaliteit in de ggz. Het panel telt op dit moment ruim 500 leden.

Help jij mee aan de verbetering van kwaliteit in de ggz?

Hoe werkt het Online Panel van Akwa GGZ?
Als panellid ontvang je ongeveer zes keer per jaar een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan een online vragenlijst die ongeveer 5 minuten duurt. De onderwerpen variëren van digitaal en face-to-face behandelen tijdens corona tot input voor de ontwikkeling van een nieuwe zorgstandaard. Zijn de uitkomsten van een onderzoek bekend? Dan beschik jij als panellid als eerste over de resultaten.

Onderwerpen en uitkomsten enquêtes

Input herziening zorgstandaarden (enquête beschikbaar vanaf 1 maart 2021)
Er staan een tiental zorgstandaarden op de planning om in 2021 te worden herzien. Hiervoor vragen we de input van ggz-professionals via het panel.

Screening (januari 2021)
Graag krijgen wij een beter beeld van hoe er gescreend wordt, en waar zorgprofessionals in de praktijk tegen aan lopen. Hierdoor weten we welke handvatten er nog ontbreken om de ggz-professional te ondersteunen. Rapport wordt in maart 2021 gepubliceerd.

Zingeving (december 2020)
De uitkomsten worden o.a. gebruikt als input voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard over zingeving en spiritualiteit in de psychische hulpverlening. Rapport wordt in februari 2021 gepubliceerd.

Leren en verbeteren (november 2020)
Akwa GGZ ondersteunt de ggz bij de implementatie van standaarden en onderling leren en verbeteren. De uitkomsten van deze enquête helpen om deze ondersteuningsmogelijkheden goed vorm te geven.
Download hier het rapport leren en verbeteren.

Gebruik van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (november 2020)
Gezien de conclusies uit het rapport zal Akwa GGZ meer aandacht besteden aan de mogelijkheden om de indicatoren kwaliteit van leven en doelrealisatie te meten.
Download hier het rapport kwaliteitsstandaarden en ROM.

Digitaal versus face-to-face behandelen (augustus 2020)
De uitkomsten worden meegenomen bij het actualiseren van de generieke module eHealth in 2021.
Download hier het rapport GGZ en corona.

Help jij mee aan de verbetering van kwaliteit in de ggz?