Uitkomsten enquêtes online Panel

In het online Panel delen 1.400 ggz-professionals hun mening en praktijkervaring op relevante kwaliteitsthema’s. Met de uitkomsten verkrijgt Akwa GGZ inzicht in wensen en vragen die spelen in het veld en deze zetten we in voor het verbeteren van kwaliteit in de ggz.
Rapporten meest recente enquêtes:

Mei 2023

Psychische klachten en laag IQ

Bijna alle zorgprofessionals (92%) ervaren moeilijkheden bij het leveren van zorg aan mensen met een laag IQ.

Download rapport

Februari 2023

Afronden behandeling

Bijna twee derde van de respondenten geeft aan dat beter worden in het afronden van behandelingen kan bijdragen aan het verkorten van de wachtlijsten.

Download rapport

December 2022

Zorgstandaard Depressie

De meeste professionals herkennen de behandelstappen die in de zorgstandaard beschreven staan en werken volgens dit schema, of wijken indien nodig af.

Download rapport
Uitkomsten en rapporten enquêtes vanaf 2020

Interview met Noëlle Groen, panellid van het eerste uur
Als panellid van het kijkt ze nog iedere keer uit naar de nieuwste enquêtes over ontwikkelingen in haar vakgebied.

Word lid van het online Panel
Als panellid ontvang je ongeveer vijf keer per jaar een online enquête die 5-10 minuten duurt. Je ontvangt een boekenbon van€ 20,- als je drie enquêtes per jaar invult.
Word lid van het online Panel en vul de nieuwste enquête over Psychische problematiek en middelengebruik direct in.

Help jij mee aan de verbetering van kwaliteit in de ggz?