Uitkomsten enquêtes online Panel

In het online Panel delen 1.600 ggz-professionals hun mening en praktijkervaring op relevante kwaliteitsthema’s. Met de uitkomsten verkrijgt Akwa GGZ inzicht in wensen en vragen die spelen in het veld en deze zetten we in voor het verbeteren van kwaliteit in de ggz. De rapporten van de enquête over de Zorgstandaard Autisme (juli 2023) en de enquête over psychische problematiek en problematisch middelengebruik (sept.2023) volgen binnenkort.
Rapporten meest recente enquêtes:

December 2023

Psychische problemen en middelengebruik

Vrijwel alle zorgprofessionals hebben te maken met problematisch middelengebruik, niet alle professionals voelen zich bekwaam om deze mensen te behandelen.

Download rapport

Augustus 2023

Zorgstandaard Autisme

Een derde van de patiënten en naasten geeft aan dat ze de zorg krijgen die bij hen past, en een nog kleinere groep (22%) geeft aan dat die zorg leidt tot een zinvol leven.

Download rapport

Mei 2023

Psychische klachten en laag IQ

Bijna alle zorgprofessionals (92%) ervaren moeilijkheden bij het leveren van zorg aan mensen met een laag IQ.

Download rapport
Uitkomsten en rapporten enquêtes vanaf 2020

Interview met Noëlle Groen, panellid van het eerste uur
Als panellid van het kijkt ze nog iedere keer uit naar de nieuwste enquêtes over ontwikkelingen in haar vakgebied.

Word lid van het online Panel
Als panellid ontvang je ongeveer vijf keer per jaar een online enquête die 5-10 minuten duurt. Je ontvangt een boekenbon van€ 20,- als je drie enquêtes per jaar invult.
Word lid van het online Panel en zodra er een nieuwe enquête is, kun je deze direct invullen.

Help jij mee aan de verbetering van kwaliteit in de ggz?