Consultatiefase Dwang en drang gestart

14 september 2020

De afgelopen maanden heeft een multidisciplinaire werkgroep hard gewerkt aan de herziening van de generieke module Dwang en drang en deze is nu klaar voor de consultatiefase. Dit betekent dat alle beroeps, branche- en patiëntenverenigingen in de ggz worden uitgenodigd de generieke module te bekijken en te voorzien van commentaar.

Herziening op belangrijke onderwerpen

De module is herzien op een aantal belangrijke onderwerpen zoals de invoering van de Wvggz en het benoemen van methodieken om dwang te voorkomen, zoals assertieve zorg. Ook staat nu het patiënten- en naastenperspectief én de samenwerking tussen professional, patiënt en naaste meer centraal.
Een werkgroep bestaande uit acht professionals, twee vertegenwoordigers van het patiëntenperspectief en twee van het naastenperspectief, heeft samen gewerkt aan de herziening van de module. Steeds is er vanuit de driehoek patiënt, naaste en professional gekeken naar verschillende situaties rondom verplichte zorg en het voorkomen daarvan.

Respect voor elkaars perspectieven

Simone de Bruijn, ervaringsdeskundige MIND en lid van de werkgroep is blij met het opgeleverde resultaat: “Ik vind de herziening heel goed gelukt en ben trots op de werkgroep. Er is goed naar ons en de naasten geluisterd. Er was een mooie samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverlening waarbij we het gesprek voerden met respect voor elkaars perspectieven.”

Niels Mulder, professor of Public Mental Health bij Erasmus MC en psychiater bij de Parnassiagroep, voorzitter van de werkgroep Dwang en drang, is ook tevreden met de module die er nu ligt: “Het belang van deze module werd door alle betrokkenen gevoeld en de sfeer in de werkgroep was goed. De generieke module beoogt de belangrijkste zaken te omvatten die gelden voor het onderwerp dwang en drang, maar we hebben ook keuzes moeten maken, want het is een groot onderwerp. Daarom is de consultatiefase belangrijk.
Professionals, patiënten en naasten worden uitgenodigd te reageren op de inhoud van de module. Als er belangrijke zaken ontbreken horen wij dat heel graag. Op basis van het geleverde commentaar passen we de module verder aan, waarbij we altijd rekening houden met de context, de wet- en regelgeving en andere relevante kwaliteitsstandaarden.”

Meedoen aan consultatiefase

Wil jij meelezen en feedback geven op de vernieuwde versie van de generieke module Dwang en drang? Neem dan contact op met je beroeps- of branchevereniging. Patiënten en naasten worden ook van harte uitgenodigd te reageren, dat kan via patiëntenvereniging MIND. Mocht je geen bericht ontvangen van je beroeps- of belangenvereniging, dan kan je altijd contact op nemen met Akwa GGZ via ggzstandaarden@akwaggz.nl.