Kwaliteit in ontwikkeling

Wat is goede zorg in de ggz? Akwa ontwikkelt samen met patiënten, naasten en professionals
kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten.

Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verbeteren, ontwikkelt, beheert en evalueert Akwa GGZ kwaliteitsstandaarden. Hiermee definiëren patiënten, hun naasten en professionals wat zij verstaan onder goede zorg in de ggz. Belangrijke uitgangspunten hierbij: de principes van mens- en herstelgerichte zorg en samen beslissen. Patiënten, hun naasten en professionals beslissen samen over het behandelbeleid. Hierbij vertrouwen ze op de kennis en kunde van de individuele professional en op de ervaringsdeskundigheid van de patiënt en diens naasten.

Sturing bij goede zorg

Kwaliteitsstandaarden geven professionals sturing bij het bieden van goede zorg. Met kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten kunnen zij het effect van hun handelen monitoren en vaststellen of zij daadwerkelijk kwaliteitsverbetering realiseren. Akwa GGZ streeft ernaar dat kwaliteitsinstrumenten zo actueel en compleet mogelijk zijn. Ook moeten ze worden gedragen door de professionals en zorgaanbieders in de ggz en hun patiënten en naasten. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor het beperken van de administratieve lasten voor professionals en aanbieders en extra ballast voor patiënten en hun naasten. We zijn ons ervan bewust dat hier een spanningsveld kan ontstaan.

4 januari 2019

Doorontwikkeling ROM

Lees meer

15 mei 2018

Zorgstandaard gepubliceerd voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Lees meer

4 november 2018

Meer uniformiteit in behandeling van seksuele stoornissen

Lees meer