Meer uniformiteit in behandeling van seksuele stoornissen

4 november 2018

De Zorgstandaarden Parafiele en hyperseksuele stoornissen en Seksuele disfuncties zijn gepubliceerd. Prof. dr. Stefan Bogaerts, voorzitter van de werkgroep Parafiele en hyperseksuele stoornissen, verwacht dat hiermee meer uniformiteit komt in de behandeling van deze stoornissen.

‘De zorgstandaarden brengen de organisatie van de zorg zeer goed in kaart. Dat biedt kwaliteitsgarantie voor de patiënt. Professionals, zoals artsen, psychologen, seksuologen en consulenten, beschikken hiermee over een onderlegger, waarmee zij de best passende zorg en goede informatie kunnen bieden.’

Twee standaarden

Er is gekozen voor twee aparte standaarden die zijn gemaakt door twee verschillende werkgroepen. Bogaerts: ‘Seksuele stoornissen enerzijds en parafiele stoornissen anderzijds worden vaak los van elkaar gezien. Daarom waren twee standaarden op zijn plaats. Het zou bovendien teveel zijn om alle informatie in één zorgstandaard op te nemen. Met twee standaarden bieden we zo gerichter informatie.’

Seksuele disfuncties

De Zorgstandaard Seksuele disfuncties beschrijft goede zorg voor stoornissen die het vermogen om seksueel actief te zijn of seksueel plezier te ervaren belemmeren, zoals erectiestoornissen, pijn bij de gemeenschap, orgasmestoornissen of premature zaadlozing. Prof. dr. Ellen Laan, voorzitter van de werkgroep Seksuele disfuncties: ‘Seksuele problematiek wordt vaak niet gesignaleerd en onvoldoende adequaat behandeld. Het gaat bovendien om problematiek waar patiënten veel last van kunnen ondervinden en veel schaamte over ervaren. Met deze zorgstandaard kunnen we (h)erkenning, diagnostiek en behandeling van mensen met seksuele klachten en disfuncties optimaliseren.’

Parafiele en hyperseksuele stoornissen

De Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen gaat over ongewone, atypische seksuele interesse of voorkeur voor bepaalde activiteiten of bepaalde erotische doelen of objecten en hyperseksualiteit. Het uitgangspunt is dat dit op zich geen stoornissen zijn. Dat wordt het pas als de betrokkene eronder lijdt, of zichzelf of anderen daarmee (dreigt te) schaden. Een persoon kan meer parafilieën hebben en deze kunnen nauw verweven zijn met hyperseksualiteit en met andere psychische stoornissen.

Prof. dr. Stefan Bogaerts is op zondag 4 november te horen op Radio 1 in het programma Reporter over de Zorgstandaard Parafiele stoornissen en hyperseksualiteit. Ellen Laan geeft op 8 en 9 november een key note op het VGCt-congres waarin zij ook aandacht zal besteden aan de Zorgstandaard Seksuele disfuncties.

De Zorgstandaarden zijn te raadplegen via www.ggzstandaarden.nl:

Zorgstandaard Parafiele stoornissen en hyperseksualiteit

Zorgstandaard Seksuele disfuncties