Naar een nieuwe indicatorenset

4 januari 2019

In de ggz wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) al een aantal jaar gebruikt. Meten met ROM werkt alleen als het goed aansluit bij de behandelpraktijk. Meet je de juiste dingen en zijn de vragen die je stelt ook relevant?

Hiervoor is het essentieel kwaliteitsindicatoren te kiezen die de behandeldoelen ondersteunen. Akwa GGZ begeleidt professionals, patiënten en naasten om samen een set indicatoren te ontwikkelen die daadwerkelijk nuttig zijn voor professional én patiënt.

Doorontwikkelde variant van ROM

  • Onze opdracht

    Partijen van patiënten, naasten, professionals en zorgaanbieders hebben met elkaar afgesproken ROM als tool te willen blijven gebruiken, maar dan wel in een doorontwikkelde variant. Akwa GGZ heeft de opdracht gekregen om samen met het veld te komen tot deze ‘doorontwikkelde’ variant van ROM.

  • Samen onderzoeken

    Akwa GGZ zal daarom eerst met partijen van patiënten, naasten, professionals en zorgaanbieders onderzoeken welke kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten de individuele behandeling kunnen ondersteunen. Pas als dit is gelukt, zal Akwa GGZ met het veld bekijken welke kwaliteitsinformatie hieruit kan ontstaan.

  • Transparantie van kwaliteit

    Vervolgens zal Akwa GGZ onderzoeken of de ROM-data die worden gebruikt om van elkaar te leren, ook valide en bruikbaar zijn om in te zetten voor transparantie van kwaliteit. Deze onderzoeksrol is de enige verantwoordelijkheid die Akwa GGZ in dit proces heeft. Zorgaanbieders hebben zelf een wettelijke verplichting om kwaliteitsinformatie aan te leveren bij Zorginstituut Nederland.