Naar een nieuwe indicatorenset

In de ggz wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) al een aantal jaar gebruikt. Meten met ROM werkt alleen als het goed aansluit bij de behandelpraktijk. Meet je de juiste dingen en zijn de vragen die je stelt ook relevant?

Hiervoor is het essentieel kwaliteitsindicatoren te kiezen die de behandeldoelen ondersteunen. Akwa GGZ begeleidt professionals, patiënten en naasten om samen een set indicatoren te ontwikkelen die daadwerkelijk nuttig zijn voor professional én patiënt.

Wat gaan we doen?

 • Aanleiding

  De ggz gebruikt Routine Outcome Monitoring (ROM) om de behandelvoortgang te meten. De patiënt, diens naaste en de behandelaar kunnen het effect van de behandeling volgen, met elkaar bespreken en op basis hiervan keuzes maken. De wijze waarop ROM is geïmplementeerd en wordt toegepast sluit momenteel onvoldoende aan bij de praktijk. De Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) heeft een plan van aanpak vastgesteld om ROM verder te ontwikkelen. Akwa ggz gaat uitvoering geven aan dit plan.

 • Doelstelling

  Partijen van patiënten, naasten, professionals en zorgaanbieders hebben met elkaar afgesproken ROM als tool te willen blijven gebruiken, maar dan wel in een doorontwikkelde variant. Akwa GGZ heeft de opdracht gekregen om samen met het veld te komen tot deze ‘doorontwikkelde’ variant van ROM.

   

 • Werkwijze

  Samen met partijen van patiënten, naasten, professionals en zorgaanbieders onderzoeken we welke kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten wenselijk en nodig zijn.