Zorgstandaard gepubliceerd voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

15 mei 2018

De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn.

De zorgstandaard benadrukt: SOLK is een werkhypothese, geen diagnose. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat lichaam en geest niet zijn te scheiden. Voor zowel zorgverleners als voor patiënten dient dit het uitgangspunt te zijn van de behandeling.

Kwaliteit van leven

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten die langer dan enkele weken duren. Bij een patiënt met SOLK is er na medisch onderzoek geen aandoening gevonden die deze klachten voldoende verklaart. Het kan ook gaan om klachten waar wel een somatische aandoening aan ten grondslag ligt, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn, of het functioneren sterker beperkt is dan mag worden verwacht. SOLK leidt niet alleen tot sterk verminderde kwaliteit van leven, maar brengt ook hoge kosten met zich mee door gezondheidszorgconsumptie, arbeidsverzuim en mantelzorg.

SOLK is geen diagnose

De zorgstandaard gaat ervan uit dat SOLK een werkhypothese is die gehanteerd wordt als mensen een arts raadplegen met lichamelijke klachten waarvoor de arts na adequaat onderzoek geen verklaring heeft op dat moment. Deze werkhypothese vormt de ingang voor de zorgstandaard. De werkgroep die de zorgstandaard heeft ontwikkeld stelt met nadruk dat een werkhypothese geen diagnose is. De werkgroep benadrukt bovendien dat een integrale benadering belangrijk is. Te vaak wordt uitgegaan van een lichamelijke of geestelijke oorzaak, terwijl lichaam en geest niet te scheiden zijn, zo is het uitgangspunt.

Breed gedragen

De Zorgstandaard SOLK is opgesteld vanuit het perspectief van patiënten, actueel en zo veel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. De standaard draagt eraan bij dat deze patiënten sneller (h)erkend worden en de goede behandeling krijgen, zonder een (te) lang diagnostisch traject. Vroege onderkenning is erg belangrijk omdat vroeg ingrijpen de kans op snel herstel kan vergroten. De werkgroep is dan ook verheugd over het grote draagvlak van veel verschillende beroepsgroepen voor de standaard, waaronder van verzekeringsartsen.

Betere communicatie

De zorgstandaard biedt tevens handvatten om de communicatie van zorgverleners met patiënten en naasten te verbeteren. Veel patiënten met SOLK voelen zich onbegrepen en niet serieus genomen door hun zorgverlener. Ze hebben het idee dat ze niet de juiste zorg krijgen. Ook zorgverleners ervaren het contact met deze patiënten regelmatig als moeizaam. Goede communicatie zal eraan bijdragen dat de patiënt als volwaardig partner met eigen verantwoordelijkheid in het zorgproces optreedt. Zo weten patiënten vaak niet dat SOLK veel voorkomen. Het kan hen helpen ze hierover te informeren en te vertellen dat herstel te bevorderen is door instandhoudende factoren aan te pakken.

Toolbox Grip

Tegelijkertijd met de zorgstandaard wordt de eHealth toolbox Grip gelanceerd. Grip bestaat uit een set samenhangende online tools die zorgverleners ondersteunt bij de diagnostiek, behandeling, monitoring en verwijzing van patiënten met SOLK. Zo ondersteunt Grip de implementatie van de aanbevelingen uit de zorgstandaard in de dagelijkse praktijk. Meer informatie hierover is te vinden op www.gripopklachten.nl

Waar te vinden?