Materialen voor Samen beslissen

Om patiënten, naasten en professionals te ondersteunen zijn er gratis materialen te bestellen. Keuzehulpen helpen bij het begrijpen van de stoornis en het overzien van behandelingen. Een folder met o.a. handige tips en een checklist voor patiënt, naaste en hulpverlener over Samen beslissen in de praktijk. Het casusboek voor professionals is alleen nog te downloaden.

  • Digitaal: download folder Samen beslissen in de praktijk en keuzehulpen
  • Print: bestel hier gratis keuzehulpen en folders, de nieuwe keuzehulpen Psychose en PTSS zijn nu ook te bestellen.

Keuzehulpen ontwikkeld in samenwerking met patiënten en naasten
De keuzehulpen/toolkits zijn gebaseerd op de zorgstandaarden en ontwikkeld door MIND met patiënten en naasten uit hun achterban en professionals.  Elke keuzehulp start met een overzichtskaart waarin de stoornis wordt omschreven. Een stroomschema geeft schematisch weer welke stappen er worden genomen bij passende zorg en ondersteuning. Ook staat er waar patiënten terecht kunnen voor extra informatie en hulp, zoals informatieve websites en de patiëntvereniging.