Toolkits Samen beslissen voor patiënt en naaste in de ggz

14 september 2021

Samen beslissen is belangrijk voor goede zorg. Om samen met een behandelaar een goede keuze te maken is het belangrijk dat de patiënt beschikt over de juiste informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen zijn diverse toolkits Samen beslissen gemaakt die helpen bij het begrijpen van de stoornis en het overzien van de mogelijke behandelingen.

De toolkits Samen beslissen zijn beschikbaar voor Angst, ADHD, Persoonlijkheidsstoornissen, Alcoholgebruik, Depressie en Bipolaire stoornissen.

Je kunt de toolkits hier gratis bestellen.

Cliënten willen meer inspraak in diagnose en behandeling
Uit het GGZ-panelonderzoek van MIND onder ruim 750 patiënten en naasten, blijkt dat twee op de drie patiënten niet meebeslist in de diagnose en de behandeling van hun psychische problemen. Ook geven zij aan dat zij goede informatie over hun diagnose wensen, samen met hun behandelaar doelen willen stellen en zelf willen kiezen uit de behandelmogelijkheden. De toolkits Samen beslissen ondersteunen patiënt, naaste en professional bij dit proces. Professionals kunnen hun patiënten wijzen op het bestaan van de toolkits zodat zij beter in staat zijn om Samen beslissen toe te passen. De toolkits staan onder andere op de website van MIND.

Ontwikkeld in samenwerking met patiënten en naasten
De toolkits zijn ontwikkeld door MIND met patiënten en naasten uit hun achterban, professionals en gebaseerd op de zorgstandaarden.  Elke toolkit start met een overzichtskaart waarin de stoornis wordt omschreven. Een stroomschema geeft schematisch weer welke stappen er worden genomen bij passende zorg en ondersteuning. Ook staat er waar patiënten terecht kunnen voor extra informatie en hulp, zoals informatieve websites en de patiëntvereniging. Verschillende keuzekaarten geven een overzicht van de mogelijkheden die een patiënt volgens de zorgstandaard heeft. De kaarten zijn er voor de thema’s: psychologische behandelingen, behandelingen met medicatie, zelfmanagement en participatie. De toolkits Samen beslissen zijn beschikbaar voor Angst, ADHD, Persoonlijkheidsstoornissen, Alcoholgebruik, Depressie en Bipolaire stoornissen.

Meer hulpmiddelen voor patiënt, naaste en professional
Akwa GGZ ontwikkelt en beheert zorgstandaarden en biedt ondersteuning bij het gebruik ervan, o.a. door het ontwikkelen van hulpmiddelen voor professionals, patiënten en naasten. Op GGZ Standaarden staan bij elke standaard diverse hulpmiddelen, zoals samenvattingskaarten, digitale keuzehulpen, casuskaarten, werkkaarten, toolkits en video’s. Deze zijn in de tabbladen van de desbetreffende zorgstandaard te vinden en ondersteunen bij het gebruik van de standaarden in de praktijk.