Bestel hier kosteloos het Casusboek Kwaliteitsstandaarden

Aan de hand van negentwintig casussen uit de praktijk wordt beschreven hoe verschillende kwaliteitsstandaarden worden toegepast in de praktijk.

Casusboek

Met behulp van beschreven dilemma’s wordt zichtbaar hoe de professional de standaarden in de dagelijkse praktijk kan gebruiken. Het boek omvat een groot deel van de problematiek van de ggz  en geeft een goed beeld van de actuele zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen.

Onder redactie van: Ton van Balkom, Ralph Kupka, Jan Spijker