Ik ben een patiënt

Hoe maak ik goede keuzes in mijn behandeling?

Het helpt als je weet wat in de ggz wordt gezien als goede zorg voor jouw aandoening en welke mogelijkheden er zijn. Zo kan je samen met je behandelaar beslissen wat het beste bij jou past.

Wat is goede zorg bij mijn psychische aandoening?

Klik hier om meer te lezen

Hoe maak ik de juiste keuze? Samen beslissen

Klik hier om meer te lezen

Ik heb hulp nodig

Heb je op dit moment hulp nodig of zoek je ondersteuning bij je behandelproces? Dan kan je het beste terecht bij je huisarts of een zorgaanbieder. Wil je meer informatie over patiënt- of andere hulporganisaties? Bekijk het aanbod hieronder.

 

 • MIND

  Bij MIND vind je informatie, inspiratie, en steun. Maar je kunt ook zelf bijdragen! Je kunt je verhaal vertellen, een bijeenkomst of sponsorloop organiseren of zelf sponsoren. Heb je ideeën over hoe dingen in Nederland geregeld zouden moeten zijn? MIND zorgt ervoor dat jouw wensen bij de politiek terecht komen. Wil je weten hoe anderen omgaan met psychische problemen? MIND laat je inspirerende verhalen zien en brengt je in contact met mensen met dezelfde soort ervaringen. Loop je tegen vooroordelen aan? MIND zorgt voor meer begrip en openheid.

  MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doet MIND door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Actie voor meer aandacht voor psychische problemen en door mensen met psychische problemen en hun naasten een stem te geven richting de politiek.

   

 • Cliënten- en familieorganisaties

  Om de belangen van mensen met een psychische aandoening goed te vertegenwoordigen werken allerlei organisaties samen. De volgende cliënten- en familieorganisaties zijn aangesloten bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid:

  • Angst Dwang en Fobie stichting
   De Angst, Dwang en Fobiestichting is de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten.
  • Balans
   Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.
  • Caleidoscoop
   Caleidoscoop is de patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en hun direct betrokkenen.
  • Depressie Vereniging 
   De Depressie Vereniging is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten.
  • Het zwarte gat
   Herstel na verslaving.
  • Impuls & Woortblind
   Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten.
  • Ixta Noa
   ‘Ixta Noa’ (Ik sta nieuw) is een landelijke, laagdrempelige innovatieve zorgorganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid werkt voor mensen (en hun naasten) met een psychische stoornis of een verslaving.
  • Labyrint – In Perspectief
   Stichting Labyrint – In Perspectief zet zich in voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Ook andere naastbetrokkenen zoals bijvoorbeeld buren, vrienden en collega’s kunnen bij Labyrint – In Perspectief terecht.
  • Stichting Zelfbeschadiging
   Stichting Zelfbeschadiging is een landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.
  • Nederlandse Hyperventilatie Stichting
   De Nederlandse Hyperventilatie Stichting staat open voor iedereen die last heeft van angst, dwang of depressie, als ook voor partners en familie.
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme
   De NVA is de vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.
  • Stichting Borderline
   De Stichting Borderline behartigt de belangen van mensen met een borderline (kenmerken) die streeft naar positieverbetering van mensen met borderline en hun omstanders.
  • Stichting Weerklank 
   De Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen.
  • Vereniging voor ervaringsdeskundigen
   Een landelijke vereniging die zich sterk maakt voor de inzet van gekwalificeerde ervaringsdeskundigen en voor erkenning van deze functie en werksoort.
  • Plusminus
   Plusminus is de vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen.
  • Weet, vereniging rond eetstoornissen
   Weet, vereniging rond eetstoornissen is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.
  • Ypsilon
   Ypsilon verenigt en ondersteunt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.
 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. Zij verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen willen zij dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

 • Als je denkt aan zelfmoord - 113 zelfmoordpreventie

  Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24×7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met crisishulplijnenonline therapie en zelfhulp.

  Of bel 0900 – 0113

 • Kiezen in de ggz

  Kiezen in de ggz is een website voor mensen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar