'De zorgstandaard ADHD kan zorg voor kinderen en volwassenen verbeteren.’

21 juni 2019

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker werkte mee aan de zorgstandaard ADHD. Ze is klinisch psycholoog en onderzoeker bij Accare en de Rijksuniversiteit Groningen en hoofdopleider van de GZ opleiding Kind en Jeugd in Groningen. Ze geeft antwoord op vijf vragen over deze standaard.

Waarom is een zorgstandaard belangrijk?

‘Ik vind zorgstandaarden in z’n algemeenheid belangrijk omdat daarin actuele en onderbouwde informatie staat over de normen waaraan de zorg voor mensen met bepaalde problemen zou moeten voldoen. De zorgstandaard ADHD is voor iedereen beschikbaar en makkelijk te vinden. Het is een document waarin verschillende partijen belangrijke informatie kunnen vinden. Denk aan kinderen en jeugdigen, volwassenen, ouders, leerkrachten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers. Bovendien is deze zorgstandaard, net als andere zorgstandaarden, ontwikkeld op basis van actuele richtlijnen. Voor kinderen en jeugdigen is zelfs parallel aan de zorgstandaard een nieuwe multidisciplinaire richtlijn geschreven. De zorgstandaard is daardoor up-to-date.’

‘Ik vind het belangrijk dat de praktijk gebruikmaakt van wetenschappelijke bevindingen’

Wat heb je er als professional aan?

‘Voor de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om inzicht te krijgen welke interventies wel en niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. De zorgstandaard kan – in combinatie met de onderliggende richtlijnen – de integratie tussen wetenschap en praktijk vergemakkelijken voor professionals. En daarmee de zorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen verbeteren.’

En de mensen met ADHD?

‘Ik hoop dat iedereen met problemen op het gebied van ADHD en hun omgeving, zoals ouders, leerkrachten en partners, kennis uit de zorgstandaard kan opdoen. Daarmee kunnen mensen met klachten op het gebied van ADHD en hun omgeving actief invloed uitoefenen op de zorg. Maar wat mij betreft is de zorgstandaard ook belangrijk voor bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg. Zij kunnen de zorgstandaard en onderliggende richtlijnen gebruiken voor hun beleid op het gebied van ADHD.’

Wat was uw inbreng?

‘Ik heb me vooral bezig gehouden met de delen over diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen. Zowel bij de ontwikkeling van de zorgstandaard als bij het maken van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn. Het is goed dat hierin ook expliciet aandacht wordt besteed aan de behandeling van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Deze problemen gaan vaak samen met symptomen van ADHD.’

Hoe verliep het proces?

‘Het ontwikkelen van elke richtlijn is in mijn ervaring een langdurig en soms ingewikkeld proces. Maar het is ook leuk en zinvol om met veel bevlogen mensen uit allerlei sectoren samen te werken aan een product. Er zijn vele partijen en vele meningen betrokken. Vaak is het woekeren met de tijd. In dat opzicht was in dit geval de combinatie van zorgstandaard en richtlijnontwikkeling een extra lastige factor. Maar over het resultaat ben ik tevreden.’

Lees meer

Bekijk de zorgstandaard ADHD