“Blijf de zorgstandaard lezen en gebruiken, steeds weer opnieuw”

20 maart 2019

Aan het woord is Gigi van de Loo, kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken Zorglijn Autisme-ADHD bij Karakter UC in Nijmegen en Arnhem. Zij vertelt over het belang van de onlangs gepubliceerde zorgstandaard ADHD.

 

Gigi van de Loo

 

ADHD is een chronische ontwikkelingsstoornis waar zowel kinderen als volwassenen mee te maken kunnen krijgen. De diagnose, en ook de behandeling, liggen in de media regelmatig onder vuur: overdiagnostiek en medicijngebruik zijn hot topics. De nieuwe zorgstandaard ADHD geeft daar nu duidelijkheid over.

Gigi van de Loo werkte mee aan de zorgstandaard en is er heel stellig over: “Dit document geeft een goed overzicht van de juiste diagnostiek en behandelingen. Voor zorgprofessionals is het een belangrijk naslagwerk. Hen adviseer ik: lees de standaard van A tot Z, en blijf hem raadplegen. Zo kunnen we overdiagnostiek en onderdiagnostiek verminderen.”

Met de zorgstandaard op de hoogte van nieuwste inzichten
Gigi vervolgt: “Het gevaar dreigt dat zorgprofessionals onvoldoende aandacht besteden aan de zorgstandaard. Men heeft het gevoel dat ze genoeg op de hoogte zijn, dat de richtlijnen genoeg informatie geven. Maar als je alleen stuurt op de richtlijnen, dan mis je het patiëntenperspectief. En als je je blijft baseren op datgene wat je al weet, dan mis je belangrijke nieuwe informatie.”

“Deze zorgstandaard is gebaseerd op recente richtlijnen én onderzoek. Hij vat samen welke vormen van diagnostiek en behandeling voldoende onderbouwd zijn om in te zetten. Ik vind dat de zorgstandaard op een zorgvuldige, heldere manier de kernpunten van zorg voor patiënten met ADHD weergeeft. En: het patiënt- en familieperspectief staat centraal. Zo weet je als zorgprofessional voortaan dat de geboden zorg ook goed aansluit op de praktijk. De wensen van patiënten speelden namelijk een belangrijke rol bij het tot stand komen van de standaard. Dat vind ik een belangrijke stap voorwaarts.”

Goed bruikbaar
Het was heel leerzaam, vertelt Gigi, om aan de zorgstandaard mee te werken. “Diverse collega’s uit het vak, waaronder o.a. verpleegkundig specialisten psychologen, kinderartsen, huisartsen, jeugdartsen en ook patiënten en hun naasten dachten mee. Daardoor biedt de zorgstandaard echt die noodzakelijke verdieping. Ja, het is een lange tekst, maar deze standaard is gebaseerd op belangrijke richtlijnen, aangevuld met nieuwe bewezen en effectieve interventies.”

“Dankzij de opbouw, de aandacht die besteed is aan de leesbaarheid én de mogelijkheid om door te klikken naar gewenste informatie kan iedere professional maar ook de patiënten en ouders de standaard goed gebruiken. De standaard beschrijft de aanpak van de problematiek stapsgewijs. Zorgprofessionals kunnen zo goed nagaan of zij de juiste zorg inzetten, passend bij de behoefte van de patiënt. Nogmaals, ik hoop echt dat zorgverleners met een frisse blik naar ADHD gaan kijken en dat patiënten de informatie op thuisarts.nl over ADHD weten te vinden. ADHD kan namelijk echt veel impact hebben op patiënten en hun omgeving.”