Zorginstituut Nederland neemt dertig kwaliteitsstandaarden op in het Register

17 juli 2019

Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars leggen vast wat goede geestelijke gezondheidszorg is

Op dinsdag 16 juli 2019 heeft Zorginstituut Nederland officieel bekendgemaakt maar liefst 30 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg op te nemen in het Register. Een belangrijke mijlpaal omdat dit Register in Nederland geldt als dé centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. Akwa GGZ bood namens patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze kwaliteitsstandaarden in juni aan. Nu de standaarden in het Register zijn opgenomen, is helder wat we in Nederland verstaan onder goede geestelijke gezondheidszorg.

Houvast voor patiënten en hun naasten

Kwaliteitsstandaarden beschrijven de juiste zorg voor mensen met bijvoorbeeld angststoornissen, autisme, depressie, en eetstoornissen. ‘Met elkaar hebben we in de standaarden afgesproken wat goede zorg is. Dit geeft patiënten en hun naasten houvast en daar zijn we heel blij mee’, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. ‘Patiënten willen zeker weten dat zij de juiste zorg krijgen. Dankzij zorgstandaarden weten patiënten, hun naasten en zorgprofessionals wat we met elkaar daadwerkelijk onder goede zorg verstaan.’

Samen voor goede ggz-zorg

Patiënten, naasten en zorgprofessionals hebben samen vastgesteld wat goede zorg is en dit verwoord in de verschillende kwaliteitsstandaarden. Dominique Vijverberg, directeur van Akwa GGZ: ‘In deze kwaliteitsstandaarden komen patiëntervaringen en wetenschappelijke kennis bij elkaar. De standaarden zijn samengesteld vanuit het perspectief van de patiënt. De dertig standaarden staan nu inclusief de implementatieplannen in het Register vermeld. Een mijlpaal die alleen haalbaar was dankzij de constructieve en intensieve samenwerking van alle betrokkenen in het ggz veld.’ 

Samen beslissen in de behandelkamer

Zorgprofessionals kunnen de ggz kwaliteitsstandaarden raadplegen via de website van GGZ Standaarden. Voor patiënten en hun naasten staan deze standaarden ‘vertaald’ op de website van thuisarts.nl. Dit is al jaren de best bezochte website in Nederland voor onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie voor patiënten. Zorgprofessionals zetten thuisarts.nl regelmatig in bij uitleg aan patiënten, om zo samen te beslissen welke zorg het beste bij diegene past.

Kwaliteitsstandaarden

Wat zijn kwaliteitsstandaarden eigenlijk, hoe komen ze tot stand en hoe worden ze gebruikt?