Kwaliteitsstandaarden beschrijven goede zorg

Als zorgprofessional wil je graag de best passende zorg bieden aan je patiënt. De kwaliteitsstandaarden helpen hierbij. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt vanuit het perspectief van de patiënt, op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en de voorkeuren en ervaringen van patiënten en naasten. De standaarden helpen je om samen met je patiënt keuzes te maken in de behandeling. Door standaarden te gebruiken in je werk, kun je de kwaliteit van zorg verder vergroten.

GGZ Standaarden

Op GGZ Standaarden vind je 45 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Hier vind je alle informatie over goede zorg met samenvattingen van elke standaard en handige hulpmiddelen zoals werkkaarten, factsheets en casuskaarten.

Betrouwbare informatie over goede zorg

Richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules vallen onder de verzamelnaam ‘kwaliteitsstandaard’. De kwaliteitsstandaarden vormen samen met wet- en regelgeving en beroepsethiek de basis voor de zorgprofessional om tot goede zorg te komen. Meer uitleg over de standaarden en hoe deze tot stand komen lees je op deze pagina van GGZ Standaarden.

Voor patiënten en hun naasten staan deze standaarden ‘vertaald’ op de website van Thuisarts.nl. Dit is al jaren de best bezochte website in Nederland voor onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie voor patiënten. Zorgprofessionals zetten Thuisarts.nl regelmatig in bij uitleg aan patiënten, om zo samen te beslissen welke zorg het beste bij diegene past.

Hoe komen kwaliteitsstandaarden tot stand

Een werkgroep met afvaardiging van professionals, patiënten en naasten beschrijft in zorgstandaarden en generieke modules samen wat goede zorg is. Akwa GGZ begeleidt dit proces. Vervolgens kunnen beroeps- branche, en patiëntenverenigingen in de ggz commentaar geven op het concept document. Afhankelijk van het commentaar wordt de standaard verder aangepast, waarna patiënten en professionals deze autoriseren en de standaard klaar is voor gebruik in de praktijk. Akwa GGZ faciliteert dit ontwikkelingsproces en publiceert de standaarden op GGZ Standaarden en Thuisarts.nl.

Rol Akwa GGZ in beeld

Het proces van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden en de rol van Akwa GGZ is overzichtelijk weergegeven in een afbeelding.

Heb je een vraag over de kwaliteitsstandaarden?

Wij helpen je graag verder, neem contact met ons op:

E: ggzstandaarden@akwaggz.nl
T: 030 – 3079270