Rapport online panel over ggz en corona

24 augustus 2020

Akwa GGZ heeft een online panel met 120 ggz-professionals. Doel van het panel is om de mening van ggz-professionals in te zetten voor het verbeteren van kwaliteit in de ggz. In de eerste enquête, ggz en corona, hebben 71 respondenten hun mening gegeven over werken in coronatijd. Eén van de conclusies is dat de ggz-professional ook na corona vaker digitaal wil behandelen. Ben jij professional in de ggz en wil je je mening met ons delen? Geef je dan hier op voor het panel.

Ggz-professional wil ook na corona vaker digitaal behandelen
Ondanks de voorkeur voor face-to-face contact wil ruim 70% van de respondenten ook in de toekomst gebruik blijven maken van digitale behandelvormen. Ggz-professionals zien zowel voor- als nadelen van digitaal behandelen. Veel organisaties hebben hun beleid aangepast, vooral het soort contact (face-to-face of digitaal) en het toepassen van hygiënemaatregelen van het RIVM zijn doorgevoerde aanpassingen.

Face-to-face versus digitaal behandelen tijdens corona
Het merendeel van de ggz-organisaties heeft in de onderzochte periode (mei tot en met juni) het beleid vooral digitaal te behandelen tijdens corona. De ggz-professional echter, geeft de voorkeur aan face-to-face behandelen, ook tijdens corona, ondanks de knelpunten die driekwart van de ggz-professionals hierbij ervaart. Het meest genoemde knelpunt is een onveilig gevoel bij de patiënt.

Slechts een klein deel van de zorgprofessionals vindt digitale behandeling een volwaardige vervanging van face-to-face contact. De meeste ggz-professionals vinden digitaal behandelen alleen een geschikte behandelvorm als dit in combinatie met face-to-face contact plaatsvindt. Een ander deel vindt dit wél een goede vervanging maar alleen in geval van nood.

Vrijgevestigde ggz-professionals volgen vaker de keuze van de patiënt en ook behandelen zij tijdens corona vaker face-to-face dan ggz-professionals die bij instellingen werken. In de toekomst willen beide groepen vaker gebruik gaan maken van digitale behandelvormen.

Download het rapport: GGZ en Corona

Toekomst van digitaal behandelen en kwaliteitsstandaarden Akwa GGZ
Akwa GGZ ontwikkelt en beheert kwaliteitsstandaarden in de ggz, één van deze standaarden is de generieke module eHealth. In 2021 staat deze module op de planning voor beoordeling of herziening nodig is. Bij de beoordeling zal Akwa GGZ de resultaten van deze enquête meenemen.