Nieuwe leden raad van toezicht benoemd en wisseling bestuur

8 juli 2024

Op 2 juli zijn tijdens de vergadering van de raad van toezicht (RvT) en het bestuur van Akwa GGZ, Alan Ralston namens de NVvP, Marjolijn Vreeswijk namens MeerGGZ en Sietsche Dijkstra namens de LVVP toegetreden tot de RvT. Bestuurslid Bart Groeneweg nam afscheid én Martin de Heer, Ria Mous en Lieuwe de Haan namen afscheid van de RvT.

Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur van zes leden. De raad van toezicht bestaat uit afgevaardigden van landelijke ggz-partijen.

Afscheid bestuurslid

Bart Groeneweg was één van de bestuursleden van het eerste uur, destijds benoemd op voordracht van MIND. Hij heeft met zijn managementervaring in de zorg, grote bevlogenheid en oog voor detail een waardevolle bijdrage aan het bestuur geleverd. Binnen het bestuur was zijn aandachtsgebied financiën. Het patiëntperspectief staat bij hem altijd centraal, zoals ook in zijn rol als bestuurslid bij de Depressievereniging en werkzaamheden voor de cliëntenraad van een zorgaanbieder. Eerder dit jaar werden tijdens een vergadering van de raad van toezicht al twee nieuwe bestuursleden benoemd, Merel Heimens Visser en Marjoleine van der Zwan.

Afscheid leden raad van toezicht

Met haar verschillende rollen als praktijkhouder, bestuursvoorzitter van de LVVP en voorzitter van de RvT van Akwa GGZ, heeft Ria Mous altijd goed de verbinding kunnen leggen tussen deze verschillende perspectieven en van andere in de RvT vertegenwoordigde partijen. Haar gestructureerde benadering in combinatie met haar betrokkenheid en praktijkervaring zijn van grote toegevoegde waarde geweest voor Akwa GGZ.

Lieuwe de Haan is sinds de start van Akwa GGZ lid van de RvT namens de NVvP. Met zijn achtergrond als psychiater en hoogleraar weet hij wetenschap en praktijkkennis te verbinden. Met goed onderbouwde standpunten bracht Lieuwe de discussie en inhoud van de vergaderingen van de RvT altijd op een hoger niveau.

Martin de Heer die namens MEERGGZ deelnam aan de RvT heeft met zijn bedrijfsmatige inzicht en ervaring in de zorg altijd goed weten te verwoorden hoe Akwa GGZ zich tot andere partijen in het ggz-veld verhoudt. Te allen tijde vertegenwoordigde hij met groot enthousiasme het belang van Akwa GGZ en haar alliantiepartijen.

nieuwe leden RvT

Welkom nieuwe leden raad van toezicht

Akwa GGZ verwelkomt Alan Ralston namens de NVvP, Marjolijn Vreeswijk namens MeerGGZ en Sietsche Dijkstra namens de LVVP als nieuwe leden van de RvT.

Alan Ralston: “De ggz staat voor belangrijke uitdagingen de komende tijd, en om deze te verwezenlijken moeten we kwaliteit van zorg centraal stellen. Mede dankzij de inspanningen van Akwa GGZ bezitten we een vracht aan wetenschappelijke kennis en ervaring, die ook in de drukke praktijk toegepast moet worden en de basis vormt voor voortdurend leren en verbeteren. Akwa GGZ speelt een cruciale rol in dit proces. Als lid van de RvT denk en werk ik hier graag aan mee.”

Marjolijn Vreeswijk: “De motivatie voor mijn werk in de ggz haal ik uit het verbeteren van de kwaliteit van zorg, en zo de zorg toegankelijk te houden voor wie zorg nodig heeft. Dit doe ik als behandelaar, directeur van Psychologenpraktijk Perspectief en als voorzitter van het bestuur van MEERGGZ. Binnen de raad van toezicht van Akwa GGZ wil ik mij inzetten voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz. De lerende netwerken van Akwa GGZ sluiten hier bijvoorbeeld goed bij aan.”

Sietsche Dijkstra: “Vanuit een houding van leren en ontwikkelen meewerken aan continue kwaliteitsverbetering van de ggz, gericht op veerkracht en weerbaarheid in de samenleving. Voor patiënten, naasten en zorgverleners. Akwa GGZ speelt daarin een verbindende rol, duurzaam vanuit de samenwerking met partijen en ook nodig gezien alle uitdagingen in de zorg. Ik kijk ernaar uit om vanuit de kruisbestuiving van verschillende rollen daar als lid van de RvT een bijdrage aan te leveren.”