Twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot bestuur Akwa GGZ

30 januari 2024

Tijdens de vergadering van de raad van toezicht gisteravond zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Wij heten Merel Heimens Visser en Marjoleine van der Zwan van harte welkom en zien uit naar een mooie samenwerking.

Merel: “Het piept en kraakt al jaren in de ggz. Toch ben ik optimistisch. Verandering en vernieuwing hangen in de lucht. Ervaringsdeskundigheid is daarbij gelukkig steeds vaker het vertrekpunt. Als bestuurslid van Akwa GGZ wil ik bijdragen aan het vormen van een lerend systeem van samenwerking zodat we komen tot een toekomstbestendige ggz.”

Marjoleine: “Continue kwaliteitsverbetering van zorg drijft mij. In mijn carrière heb ik altijd partijen bij elkaar gebracht en netwerken in gang gezet om de zorg voor patiënten en hun familie te verbeteren. Inzicht in kwaliteit, kosten, gezondheid en zorgpersoneel zorgen voor toekomstperspectief. Ik zet mij bij Akwa GGZ voor 100% in om sámen te versterken.”

Bestuur Akwa GGZ
Het bestuur bestaat uit zes leden, die zich allemaal sterk verbonden voelen met de inhoud en die volop in verbinding staan met de beroepsgroepen, patiënten en naasten in de ggz. Ze functioneren zonder last of ruggespraak van ggz-partijen en richten zich bij de uitvoering van hun taak naar het belang van Akwa GGZ. Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid en bewaakt de juiste balans, focus en fasering.

Lees meer over Akwa GGZ