Nieuwe hulpmiddelen voor zorg en omgang met kinderen met ADHD

19 oktober 2021

In Nederland heeft 3 tot 5% van de kinderen ADHD. In de zorgstandaard ADHD staat onder andere omschreven wat de beste behandelopties zijn per leeftijdscategorie en in welke volgorde die worden ingezet. Zorg en behandeling zijn vooral gericht op hoe iemand kan omgaan met de problemen die ADHD met zich meebrengt. Het is dan ook geen behandeldoel om eigenschappen van een kind zoals impulsiviteit of concentratievermogen te veranderen.

Nieuwe hulpmiddelen

Op basis van de zorgstandaard zijn hulpmiddelen ontwikkeld die professionals ondersteunen bij het geven van voorlichting over de omgang met en zorg voor kinderen met ADHD. Er zijn vier verschillende presentaties ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken voor voorlichting aan de verschillende groepen die zorg verlenen aan of omgaan met kinderen met ADHD: oudersleerkrachtenggz-collega’s en collega’s in het ‘voorveld’ zoals eerstelijns ggz, poh-ggz, onderwijszorgprofessionals en GGD. Elke presentatie bevat een uitgebreide toelichting.

Er is ook een nieuwe werkkaart Zorg en interventies voor ADHD gedrag bij kinderen en jongeren waarin de opties voor zorg en interventies zoals voorlichting, handelingsadviezen, psychologische en medicamenteuze interventies, stapsgewijs staan omschreven.

Alle hulpmiddelen zijn ontwikkeld door de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag, in samenwerking met Oudervereniging Balans, Kenniscentrum Kinder- en Jeugd Psychiatrie en Akwa GGZ.