Powerpointpresentaties met voorlichting over de omgang met en zorg voor kinderen met ADHD

Presentatie voor professionals

Voorlichting over niet-medicamenteuze behandeling van kinderen met hyperactief, impulsief en/of onoplettend gedrag

Presentatie voor ouders en verzorgers

Voor ouders die informatie willen over ADHD en druk gedrag, behandelopties en praktische hulp

Presentatie voor leerkrachten

Voor professionals in het basisonderwijs (leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers, RT-ers, gedragsspecialisten)

Presentatie voor het voorveld

Voor hulpverleners in het ‘voorveld’ (eerstelijns ggz, poh-ggz, onderwijszorgprofessionals, GGD) die vragen krijgen van ouders