MoVIT: via teamuitwisseling aan de slag met zorgstandaarden

24 april 2018

Een manier om (onderdelen van) de zorgstandaarden in uw organisatie te implementeren is MoVIT: Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling.

Dorothé van Slooten van Kenniscentrum Phrenos begeleidt deze sessies en ontwikkelde samen met Suzan Oudejans een handleiding en een training voor co-facilitors. We stellen haar vijf vragen over MoVIT.

Wat is dat, MoVIT?

‘Het is een manier om teamuitwisseling op gang te brengen, waarbij iedereen leert op basis van reflectie en inspiratie. Teams uit, bij voorkeur, verschillende organisaties komen samen en gaan met elkaar in gesprek. De basis is de huidige zorg: wat gaat goed en wat kan beter? Waar zijn we trots op en waar willen we nog vooruitgang zien? Dat team moet je overigens breed zien. Niet alleen medewerkers doen mee, maar ook patiënten en hun naasten en samenwerkingspartners. Het doel is samen leren.’

Hoe draagt dat bij aan de implementatie van een zorgstandaard?

‘Met elkaar kun je een zorgstandaard bespreken of er een onderdeel uitnemen dat voor je team interessant is. Neem bijvoorbeeld familiebegeleiding. Dat komt in veel standaarden en modules terug. Met elkaar kun je bespreken in hoeverre je al doet wat in de zorgstandaard staat en wat je anders zou kunnen doen. Is er bijvoorbeeld voldoende contact met familie? Hoe groot is de tevredenheid hierover? Welke wensen en behoeften liggen er verder nog? Dat kun je met een mini-onderzoek meten en op basis daarvan tijdens de MoVIT-bijeenkomst een plan van aanpak maken en het beleid hierop aanpassen.’

En wat doen facilitators en co-facilitators?

De facilitator leidt de bijeenkomsten en zorgt dat iedereen voldoende kan inbrengen. Bij voorkeur is hij of zij onafhankelijk van de deelnemende organisaties. Een co-facilitator komt uit een deelnemend team. Die speelt onder andere een grote rol bij de voorbereiding. Hij of zij bespreekt een zorgstandaard met het team en helpt bij het kiezen van het te bespreken thema. En co-facilitators kunnen later, als zij voldoende ervaren zijn, ook weer anderen begeleiden tot co-facilitator. Zo kan MoVIT uiteindelijk door teams en instellingen zelf gedragen worden.’

Kan iedereen facilitator of co-facilitator worden?

‘In principe kan iedereen een rol als facilitator op zich nemen. Zeker nu we een goed draaiboek hiervoor hebben. Wel is het handig als iemand ervaring heeft met het leiden van dit soort bijeenkomsten. Co-facilitators moeten een training volgen. Een handboek hiervoor hebben we nu ook gemaakt. Vanuit Phrenos geven we vooralsnog twee keer per jaar deze training en op vraag meer.’

Blijft het alleen bij praten?

‘Nee zeker niet. Een MoVIT-ronde bestaat uit drie onderdelen: voorbereidingen, de uitwisselingsbijeenkomst zelf en de follow-up. In de voorbereidingen bepaalt elk deelnemend team dus een relevant thema. Tijdens de bijeenkomst wisselt het team ervaringen hierover uit met het andere deelnemende team en maakt een plan van aanpak. In de periode na de bijeenkomst gaat het team hiermee aan de slag. Dan vindt nog een follow-up plaats, om uitvoering van het actieplan te stimuleren. In totaal ben je zo’n half jaar met het proces bezig en het is dus echt de bedoeling dat er iets verandert op het gebied van het gekozen thema.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over MoVIT? Neem dan contact op met Dorothé van Slooten, Phrenos, tel.: 030 2971 127, dslooten@kcphrenos.nl