Kleine wijzigingen in vernieuwde CQi

21 september 2020

Samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland heeft Akwa GGZ in juli van dit jaar de Consumer Quality index (CQi) voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien en deze is goed door het veld ontvangen.

Na de lancering zijn er uit het veld nog een aantal kleine verbeterpunten ontvangen. De begeleidingsgroep heeft besloten deze wijzigingen door te voeren en deze zijn verwerkt in versie 5.1.

Download hier de toelichting op de nieuwe versie waarin je in tabel 2.1 de wijzigingen t.o.v. versie 5.0 vindt.
Download hier de nieuwe vragenlijst 5.1.

Beide documenten kun je ook altijd terugvinden in onze ROM-Bibliotheek onder de zoekterm “CQi’.

Over CQi
De eerste versie van de CQi Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ &VZ) is 15 jaar geleden ontwikkeld. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien. De vragenlijst bevat 21 vragen die een cliënt na afloop van het behandeltraject invult en bevat naast verschillende thema’s ook losse ervaringsvragen over onder andere medicatie en terugkoppeling van informatie aan de patiënt.

Lees hier het bericht over de lancering van de vernieuwde CQi in juli 2020.