Vernieuwde cliëntvriendelijke Consumer Quality index voor de ggz

7 juli 2020

Samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland heeft Akwa GGZ de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien. De herziene vragenlijst is makkelijker in te vullen voor cliënten: antwoordcategorieën zijn visueel aantrekkelijker en minder relevante vragen zijn verwijderd.

Hierboven een aantal voorbeeldrapportages uit de hernieuwde CQi. De onderdelen bejegening, samen beslissen, informatie over behandeling en uitvoering behandeling zijn verbeterd en zo beter bruikbaar in de praktijk. Daarnaast wordt gevraagd op welke klachten de behandeling vooral was gericht. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de ggz meer leren van de ervaringen van hun cliënten.

In de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De eerste versie van de CQi Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ &VZ) is 15 jaar geleden ontwikkeld. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien. Uit de laatste evaluatie kwamen verbeterpunten naar voren die in deze vernieuwde CQi zijn verwerkt.

Pilot vragenlijst onder 250 cliënten
MIND, de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Akwa GGZ hebben een herziene versie vastgesteld. Deze CQi bevat 21 vragen die een cliënt na afloop van het behandeltraject invult en bevat naast de genoemde thema’s ook losse ervaringsvragen over onder andere medicatie en terugkoppeling van informatie aan de patiënt. De vragenlijst is uitgezet bij een aantal ggz-instellingen die een samenwerkingsverband hebben in SynQuest. Ruim 250 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld en met deze data is de validatie en optimalisatie van de CQi uitgevoerd.

Gebruik CQi door ggz-professionals
De bij de pilot betrokken ggz-organisaties gebruiken de CQi voor intern leren en als terugkoppeling voor cliënten. “De CQi wordt door ons al langere tijd gebruikt, de cliëntwaardering die we daarmee meten is een belangrijke indicator in ons kwaliteitssysteem”, volgens Annet Nugter, hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGZ Noord-Holland-Noord.

Stasja Draisma, senior onderzoeker bij GGZ inGeest, vult aan: “Uitkomsten van de CQi worden via onze digitale dashboards aan teams teruggekoppeld. Ook presenteren we resultaten aan de cliëntenraad en verwerken we jaarlijkse CQi-cijfers in een kwaliteitsdocument en op onze website als infographic. We gaan ze ook weergeven in ons digitale patiënten-portaal”.

Margot Metz, senior onderzoeker bij GGz Breburg, licht toe hoe de CQi wordt ingezet voor leren en verbeteren: “We hebben een intern dashboard met actuele cijfers over behandelinhoud, uitkomsten en inzet-tijd, die teams benutten voor hun leer- en verbetercyclus. Hier maakt de CQi cliënt ervaringslijst ook onderdeel van uit. Teams hebben dus zicht op trends in tevredenheidsscores van cliënten”.

MIND, de Nederlandse ggz en ZN gaan de nieuwe CQi aanbieden aan Zorginstituut Nederland en nadere afspraken maken over het gebruik van de CQi voor het extern zichtbaar maken van kwaliteit.

Rapportage mogelijkheden in GGZ Dataportaal
De vernieuwde CQi kan, uiteraard alleen als de patiënt hier toestemming voor geeft, gebruikt worden voor leren en verbeteren in GGZ Dataportaal van Akwa GGZ. In deze online omgeving kunnen zorgprofessionals in een veilige omgeving met elkaar leren door rapportages van geaggregeerde behandeldata in te zien.

Met de nieuwe CQi-rapportage in GGZ Dataportaal is het ook mogelijk om uitkomsten te filteren op proces- of patiëntkenmerken zoals diagnose, geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Zo kunnen teams, afdelingen of organisaties leren van verschillen in uitkomsten. Voorbeelden van rapportages uit GGZ Dataportaal zijn hier afgebeeld.

De nieuwe CQi is vrij te gebruiken en in te zien in de ROM bibliotheek. Meer weten over de mogelijkheden van GGZ Dataportaal of lerende netwerken? Neem contact op met Anthony van onze servicedesk voor een afspraak, presentatie of demo.