‘ROM geeft ook feedback aan de behandelaar’

3 maart 2020

Vanaf vandaag zijn de hoofdstukken Kwaliteitsindicatoren uit de zorgstandaarden toegevoegd aan de zorgstandaarden die eerder zijn opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In deze hoofdstukken zijn o.a. uitkomstindicatoren opgenomen. Deze zijn erop gericht de behandeling en het herstelproces van de patiënt periodiek te evalueren. Dat wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Maar waarom is periodiek evalueren nu zo belangrijk? Wij spraken met Dr. Peter Greeven, hoofd behandelzaken Novadic-Kentron en Hendrik Hartevelt, voorzitter cliëntenraad Novadic-Kentron, over de meerwaarde van ROM in de behandelkamer.

Peter Greeven, legt uit: “Als behandelaar wil je graag op de hoogte worden gehouden óf en hóe je cliënt vooruit gaat in de praktijk. Natuurlijk heb je daarbij je eigen klinische oordeel, maar het is meer dan behulpzaam als daarnaast op een meer gestructureerde manier feedback wordt gegeven door de cliënt. ROM in de behandelkamer kan daarbij helpen.
Scores op meetinstrumenten aan het begin van de behandeling kunnen uitgangspunt zijn voor de doelen van het behandelplan. Met tussentijdse metingen die aansluiten bij je behandelpraktijk, kan ROM je helpen om op een meer geobjectiveerde manier vast te stellen in hoeverre de doelen worden behaald. En als het nodig is kan je tussentijds bijstellen.”
Hendrik Hartevelt beaamt dat het prettig is om de voortgang op deze manier terug te zien. ´Het serieus en op gelijkwaardige basis bespreken van de resultaten geeft aanknopingspunten voor een evaluatie. Samen doelen opstellen en deze periodiek samen bespreken helpt enorm om de eigen regie te kunnen voeren. Het geeft overzicht, inzicht, kracht en vertrouwen. Dat kan van groot belang zijn bij het vervolg van de behandeling.´

Cliënt en professional kiezen samen

Uitkomsten van de evaluatie worden geïnterpreteerd in de context van de behandeling en het persoonlijke verhaal van de patiënt. Daarom is het belangrijk dat patiënt en professional samen kiezen welke indicatoren het beste passen en hoe zij dit proces van evaluatie vormgeven. Peter Greeven: “ROM is van belang om de cliënt meer zeggenschap te geven in de behandeling. Naast het gesprek met de behandelaar kan het voor de cliënt en de behandelaar helpen om gericht te werken aan de doelen die de cliënt heeft gesteld. ROM geeft ook feedback aan de behandelaar: zijn we op de goede weg, heb ik voldoende oog voor de wensen en mogelijkheden van de cliënt?”
Hendrik Hartevelt voegt daaraan toe: ‘Het is niet altijd eenvoudig om aan te geven dat de behandeling niet leidt tot het gewenste resultaat. Door de frequentie van ROM wordt dit zichtbaar en automatisch onderwerp van gesprek. Dit helpt heel erg om naar gepaste oplossingen te zoeken en bijvoorbeeld de volgorde van de behandeldoelen aan te passen of zelfs een nieuw doel in te voegen.´

ROM Bibliotheek

De hoofdstukken Kwaliteitsindicatoren zijn een ‘handreiking van professionals aan professionals’ om het proces van periodiek evalueren samen met de patiënt in te richten. In onze ROM Bibliotheek kan je alle instrumenten en indicatoren terugvinden die in de zorgstandaard worden genoemd.  Deze bibliotheek bevat een overzicht van meetinstrumenten die je als professional kunt gebruiken om de kwaliteit van je behandeling inzichtelijk te maken.

Ga naar de zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen