Kwaliteitsindicatoren toegevoegd aan zorgstandaarden

7 februari 2020

In de zorgstandaarden ontbraken tot op heden de hoofdstukken Kwaliteitsindicatoren. Dit hoofdstuk is nu voor acht zorgstandaarden ingevuld en is vanaf heden beschikbaar via ggzstandaarden.nl.

In de zorgstandaarden Angstklachten en -stoornissen; Autisme; ADHD; Bipolaire stoornissen; Depressieve stoornissen; Opiaatverslaving; Persoonlijkheidsstoornissen en Problematisch alcoholgebruik en -verslaving  zijn o.a. uitkomstindicatoren opgenomen. Deze zijn erop gericht de behandeling en het herstelproces van de patiënt periodiek te evalueren. Uitkomsten van de evaluatie worden geïnterpreteerd in de context van de behandeling en het persoonlijke verhaal van de patiënt. Daarom is het belangrijk dat patiënt en professional samen kiezen welke indicatoren het beste passen en hoe zij dit proces van evaluatie vormgeven.

De hoofdstukken Kwaliteitsindicatoren zijn een ‘handreiking van professionals aan professionals’ om dit proces in te richten. In onze ROM Bibliotheek kan je alle instrumenten en indicatoren terugvinden die in de zorgstandaard worden genoemd.  Deze bibliotheek bevat een overzicht van meetinstrumenten die je als professional kunt gebruiken om de kwaliteit van je behandeling inzichtelijk te maken.

Het hoofdstuk wordt toegevoegd aan de zorgstandaarden die eerder zijn opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland.