Gratis webinar nieuwe zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen

23 maart 2021

Om kennis te maken met deze nieuwe standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar. Onderwerpen als diagnostiek, samen beslissen, medicatie, herstel en nazorg worden besproken door ervaringsdeskundige Monique Timmermans en klinisch psycholoog Sjef Berendsen. Patrick Nederkoorn, presentator en cabaretier, leidt het gesprek. Tijdens het webinar kunnen kijkers ook vragen stellen.

Je kunt het webinar terugkijken via deze link.

Vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige

Monique Timmermans licht vanuit haar ervaring de verschillende onderwerpen toe en vertelt over de intensieve kortdurende behandeling die zij heeft gevolgd, waarin onder andere exposure, EMDR en sport gecombineerd werden. Na het overlijden van haar te vroeg geboren kind en een opeenstapeling van gebeurtenissen veranderde haar leven, raakte ze steeds meer ontregeld en belandde in de psychiatrie. “Dit was voor mij een wereld waarin het heel lang duurde voordat ik wist welke weg ik kon bewandelen om terug bij mezelf te komen.”

Complete behandeltraject

De zorgstandaard is samen met ervaringsdeskundigen, naasten en professionals onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkeld. Vanuit het perspectief van de patiënt is omschreven wat goede zorg is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS), acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen. Het omvat het gehele proces van vroege onderkenning, preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en begeleiding, bevordering van herstel, tot participatie en re-integratie. Ook de organisatie van zorg en relevante kwaliteits-indicatoren staan beschreven.

Sjef Berendsen, betrokken bij de ontwikkeling van de standaard

Sjef Berendsen zal vanuit zijn rol als professional reageren en toelichting geven op de zorgstandaard tijdens het webinar. “De zorgstandaard laat therapeuten zien welke wegen zij in kunnen slaan bij de diagnostiek en behandeling van PTSS en hoe zij de best mogelijke zorg kunnen verlenen. Het vraagt vervolgens daadkracht en koersvastheid om deze wegen conform de in de zorgstandaard voorgeschreven stappen, best practices en dosering ook echt te bewandelen.”

Sjef Berendsen behandelt samen met zijn team mensen met een complexe posttraumatische stressstoornis. Ook heeft hij acute opvang en behandeling verzorgd van mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Zo was hij als crisisadviseur/opvanger o.a. betrokken bij de MH17, de Bijlmerramp, de Tsunami, de Turkish Airlines crash en de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Hij geeft cursussen, lezingen en workshops op het gebied van acute en chronische traumatisering en de diagnostiek en psychotherapie van PTSS.

Bekijk hier de zorgstandaard.
Bekijk hier de patiëntversie van de zorgstandaard op thuisarts.nl.