GGZ Dataportaal ondersteunt ggz-organisaties bij datagedreven leren met workshops en dashboard

21 februari 2023

In de ‘lerende ggz’ willen zorgorganisaties en -professionals blijven verbeteren in behandelmogelijkheden, uitkomsten, en inzet en organisatie van geboden zorg. GGZ Dataportaal ondersteunt zorgaanbieders bij datagedreven leren met onder andere workshops en een dashboard. In een workshop verkennen zorgprofessionals, organisaties en netwerken hoe data ingezet kunnen worden voor verbetering van kwaliteitsbeleid. Met een dashboard wordt het analyseren en visualiseren van data ondersteund en krijgen organisaties inzicht in veranderingen en trends.

Workshops datagedreven leren

Met workshops helpen we organisaties en netwerken een stap te zetten met datagedreven leren en verbeteren. In een thema-workshop bespreken zorgprofessionals en beleidsmedewerkers van verschillende organisaties met elkaar hoe én welke data kan ondersteunen bij het evalueren en optimaliseren van kwaliteitsbeleid. Er zijn workshops datagedreven leren over de thema’s patiëntervaringen, kwaliteit van leven en afronden van behandelingen.

Organisaties en netwerken kunnen in een workshop op maat verkennen hoe data inzicht geven in mogelijke kwaliteitsverbeteringen. De workshop wordt afgestemd op de wensen, behoeften en situatie: wil een organisatie of netwerk focussen op bepaalde aspecten van kwaliteitsverbetering, weten hoe er concrete inzichten worden opgedaan of weten welke data passen bij bepaalde verbeterdoelen. Samen met collega’s wordt verkend hoe data kan bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg.

Dashboard voor jouw organisatie

Inzicht in patiëntenpopulatie, behandelproces en patiëntervaringen kan ondersteunend zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het maken van beleidskeuzes. Met een eigen dashboard krijgen organisaties gemakkelijker inzicht in de organisatie en de effecten van veranderingen. Wil jouw organisatie bijvoorbeeld inzicht in patiënten met een bepaalde diagnose of zorgvraagtypering of een specifiek behandelproceskenmerk zoals wachttijd of aantal behandelminuten? GGZ Dataportaal richt het dashboard in voor jouw organisatie op basis van anonieme data en ondersteunt bij het verzamelen, analyseren en visualiseren van jouw data, afgezet tegen het gemiddelde van alle gebruikers.

Voorbeeld interactief dashboard
Bekijk interactief dashboard

Datagedreven leren als onderdeel van een lerende ggz

GGZ Dataportaal ondersteunt datagedreven leren met expertise over het verzamelen, verwerken, visualiseren en analyseren van data. Naast workshops en een dashboard kunnen meer verdiepende analyses worden gemaakt als zorgaanbieders met gepseudonimiseerde data willen werken. Hiervoor worden gegevens gebruikt die voortkomen uit het regelmatig evalueren van behandelingen zoals behandelinformatie en vragenlijsten. Voor het kiezen van de juiste vragenlijst voor evalueren, is er een Bibliotheek met een overzicht van vragenlijsten voor de ggz.