Aandachtspunten voor herziening GM Naasten

22 september 2020

Akwa GGZ heeft in het kader van de herziening van de generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek een enquête uitgezet via LinkedIn en de nieuwsbrief. In de enquête is gevraagd naar meningen en ervaringen van professionals, patiënten en naasten. In totaal hebben 127 respondenten gereageerd. De uitkomsten van de enquête worden gedeeld met de werkgroep, die de doorontwikkeling van deze module op zich neemt.

Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon en voorzitter van de werkgroep is tevreden: “Mooi te merken dat het onderwerp leeft en dat men de tijd neemt om ons op weg te helpen. Sommige signalen springen er wel uit. Met name de aandacht voor de veranderende rol van de naasten door de ambulantisering en de WVGGZ, maar ook de aandacht voor implementatie is groot. De boodschap is helder: goed opschrijven is één ding, maar een brug slaan naar de praktijk is de grootste uitdaging”.

Samenwerken en ondersteunen

In de uitkomsten van de enquête komt naar voren dat het ondersteunen van naasten net zo belangrijk is als het samenwerken. De naaste is niet alleen betrokken bij het proces van de cliënt, maar gaat zelf vaak ook door een eigen proces. Het is de bedoeling dat de module positief bijdraagt aan het vormgeven van de samenwerking tussen cliënt, naaste en professional, waarbij er ook voldoende aandacht is voor de behoeften van de naaste zelf.

Praktisch en leesbaar

De informatie in de module is gebaseerd op een theoretisch kader, maar de uitkomsten van de enquête onderstrepen ook het belang om de informatie in heldere, duidelijke en toegankelijke taal op te schrijven. Dit maakt de module makkelijk toepasbaar en ondersteunt de implementatie ervan in de dagelijkse praktijk.

Generiek op maat

De module is generiek, maar mogelijk zijn voor sommige doelgroepen aanvullingen nodig. De respondenten noemen bijvoorbeeld naasten van mensen met suïcidaal gedrag of ernstige psychiatrische aandoeningen, zorgmijders, forensische zorg en ‘kinderen van’.

Ben jij professional in de ggz en wil je ook je mening met ons delen? Meld je aan voor het Online panel van Akwa GGZ.