Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

30 juli 2020

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van werken met naasten in de ggz, is de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ op GGZ Standaarden alweer toe aan herziening. De module wordt dit najaar geactualiseerd. Iedereen die ideeën of ervaring heeft met het samenwerken en ondersteunen van naasten, kan bijdragen door het invullen van een korte enquête. Ook patiënten en naasten zelf worden opgeroepen te reageren.

Belangrijke rol

Bert Stavenuiter, directeur van MIND Ypsilon, is beoogd voorzitter van de werkgroep die de herziening ter hand gaat nemen. Een belangrijke reden om de standaard te herzien is volgens hem de Wet verplichte ggz (Wvggz) die op 1 januari van kracht werd. “Die heeft de familie en naasten een veel belangrijkere rol gegeven. Maar daarnaast zou ik ook meer aansluiting willen zoeken bij het sociale domein, waar ook veel mooie initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied zijn. Op dit moment is de module nog erg in ggz-taal geschreven. Ik ga de werkgroep uitdagen om hier een slag in te maken.”

Enquête

Samenwerken en ondersteunen van naasten zou wat Stavenuiter betreft de praktijk van alledag moeten zijn. “Vanuit Ypsilon weet ik maar al te goed dat je psychoses kunt vermijden of verkorten door de naasten goed toe te rusten. Maar familieleden en naasten zijn meer dan een hulpstuk, ze hebben ook zélf behoefte aan ondersteuning”, licht hij toe. “Laten we samen de uitdaging aangaan om meer verbinding te krijgen tussen alle kwaliteitsstandaarden als het gaat om samenwerken en ondersteunen van naasten. Daarom vraag ik iedereen die affiniteit heeft met dit onderwerp om de enquête in te vullen. De uitkomsten nemen wij mee in de herziening van de generieke module, want alleen zo doen we samen steeds beter.”