Zorgbehoeften van kinderen met ADHD

19 oktober 2020

De hele maand oktober is het wereldwijd ADHD Awareness Month, een maand waarin extra aandacht wordt gevraagd voor mensen met ADHD. Richard Vijverberg, verpleegkundig specialist bij GGZ Delfland, heeft onderzoek gedaan naar de zorgbehoefte van kinderen met ADHD. Uit dit onderzoek blijkt dat 40% van de jeugdigen met ADHD tijdens hun ggz-behandeling problemen heeft met het verschijnen op afspraken, medicatieontrouw en/of vroegtijdig stoppen met de behandeling. Een belangrijke oorzaak is dat de behandeling niet voorziet in de werkelijke zorgbehoeften van het kind. Het zorgaanbod sluit onvoldoende aan bij de persoonlijke situatie.

Motivatie versterken

Richard: “De motivatie voor ggz-behandeling bij deze jeugdigen zou versterkt kunnen worden door behandeling niet alleen te focussen op ADHD-symptoomreductie, maar door breed naar de onvervulde zorgbehoeften van de patiënt te kijken. Wat betreft de klinische praktijk is het aan te bevelen tijdens de intakeprocedure systematisch de onvervulde zorgbehoeften van jeugdigen met ADHD in kaart te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de CANSAS vragenlijst.”

Zorgen bespreekbaar maken

Het onderzoek laat zien dat jeugdigen tijdens de intake het vaakst aangeven dat zij behoefte hebben aan zorg voor ADHD-klachten en/of co-morbide problemen, informatie over de diagnose en behandeling en zorgen over hun toekomstperspectief. Richard vertelt: “De zorgen over hun toekomst is bijvoorbeeld één van de onderwerpen die niet standaard besproken wordt in de behandelrelatie. Door deze zorgen bespreekbaar te maken voelt de patiënt zich gezien en gesterkt in zijn eigen leefwereld, dat komt de behandelrelatie en daarmee ook de behandeling ten goede.”

Oog voor leefwereld

Op GGZ Standaarden vind je de zorgstandaard ADHD. Deze zorgstandaard is geschreven vanuit een visie op zorg. Eén van de uitgangspunten van deze visie is een verdere verankering van professionele nabijheid in de ggz. Dat wil zeggen dat de professional oog heeft voor de leefwereld van de patiënt. Door de persoonlijke situatie te betrekken ontstaat een goede behandelrelatie. Richard geeft aan dat de ‘klik’ tussen de zorgverlener en de patiënt en hun naaste(n) één van de meest genoemde kwaliteitseisen is. “Veel patiënten en naastbetrokkenen zien de klik als het meest werkzame ingrediënt van de behandeling.”

Behandelopties

In de zorgstandaard vind je per leeftijdscategorie wat de beste behandelopties zijn en in welke volgorde die (bij voorkeur) worden ingezet. Professionele ADHD-zorg richt zich primair op hoe iemand kan omgaan met de problemen die ADHD met zich meebrengt. Het is dus geen behandeldoel om eigenschappen zoals impulsiviteit of concentratievermogen te veranderen. De zorgstandaard biedt handvatten voor de professional om samen met de patiënt te kijken welke behandelopties het beste aansluiten bij de zorgbehoefte van de patiënt.

Op Thuisarts.nl vindt je de publieksinformatie van de zorgstandaard ADHD.