Werkkaarten alcohol leggen verbinding tussen welzijn en zorg

13 september 2018

Voor sociaal professionals die werken in de wijk zijn een website en werkkaarten gemaakt met tips en adviezen om overmatig alcoholgebruik te signaleren en bespreekbaar te maken.

De site en kaarten zijn gebaseerd op diverse generieke modules en zorgstandaarden, waaronder de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. Elske Wits en Cas Barendregt van IVO, ontwikkelden de materialen. ‘Hiermee leggen we de verbinding tussen welzijn en zorg.’

De website en werkkaarten bieden handvatten voor wijkteams om overmatig alcoholgebruik te signaleren en te agenderen. Barendregt: ‘Ze geven niet alleen het wat, maar ook het hoe. Het is een goede samenvatting van alle informatie die in de zorgstandaard staat. De kaarten zijn hiermee een handzaam instrument, waarmee wijkwerkers op een snelle en overzichtelijke manier informatie krijgen. Wits vult aan: ‘We hebben ervoor gekozen om de focus te richten op ‘de voorkant’: op bespreekbaar maken, signaleren en doorverwijzen. We zien dat hiervoor in de praktijk nog veel verbetering nodig is. Dan gaat het niet alleen om de vraag hoe je alcoholproblemen kunt signaleren, maar ook om stigma, betrekken van naasten en veel voorkomende comorbiditeit met depressie of angstklachten.’

Cliënten en naasten

Om die reden zijn de materialen niet alleen gebaseerd op de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving, die mede door IVO is ontwikkeld. Er is ook informatie uit andere relevante zorgstandaarden en generieke modules gebruikt. Daarnaast zijn er kaarten gemaakt voor cliënten en naasten. ‘Vaak zijn het naasten van mensen met een alcoholprobleem die als eerste aan de bel trekken, maar zij weten niet goed wat te doen en hebben vaak zelf ook hulp nodig. Voor iemand met een alcoholprobleem is meer inzicht in de eigen situatie heel belangrijk. Daarom hebben we niet alleen kaarten voor de wijkwerker & zorgprofessional ontwikkeld, maar juist ook voor naasten en cliënten’, legt Wits uit.

Vertaalslag wijk

Met de ontwikkeling van de materialen, legt IVO een verbinding met het sociale domein. Wits: ‘Bij het ontwikkelen van de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving realiseerden we ons dat deze aansluiting cruciaal is. Het uitgangspunt is immers het bieden van herstelondersteunende zorg, waarbij ook wordt gekeken wat nodig is voor maatschappelijk en persoonlijk herstel en waar naasten worden betrokken en ondersteund. Dat kan niet zonder samenwerking met het sociale domein.’ Barendregt vult aan: ‘De zorgstandaard zelf richt zich met name op de zorgmedewerkers en verslavingszorg en is minder gericht op welzijnswerkers. Terwijl zij natuurlijk in een uitstekende positie zitten om vroege alcoholproblematiek te signaleren. Daarom zijn we blij dat we deze vertaalslag van de zorgstandaard naar de wijk hebben kunnen maken.’

De website en werkkaarten zijn te vinden op alcoholbespreken.ivo.nl