Website GGZ Standaarden vernieuwd

13 januari 2022

De website GGZ Standaarden ziet er er anders uit. De homepage met de lijst kwaliteitsstandaarden heeft plaatsgemaakt voor meer en andere informatie. De A-Z lijst van standaarden heeft een eigen plek op de site gekregen. Daar kan je via filters sneller selecteren op onderwerpen of aandoeningen. De hulpmiddelen zijn nu ook in één overzicht te bekijken en de informatie uit de zorgstandaarden is anders ingedeeld. Lees in dit bericht meer over de vernieuwingen.

Kwaliteitsstandaarden A-Z

Op de pagina A-Z vind je alle standaarden op alfabetische volgorde onder elkaar. Via drie filterfuncties kan je nu snel selecteren:

  1. Via de term Aandoeningen vind je alle zorgstandaarden en richtlijnen die over specifieke psychische aandoeningen gaan.
  2. Via de term Overkoepelende thema’s vind je alle generieke modules. Een generieke module beschrijft een algemeen (generiek) onderwerp waar professionals in veel behandelingen mee te maken krijgen, ongeacht de specifieke psychische problemen van de patiënt. Bijvoorbeeld: de generieke module Naasten of Bijwerkingen.
  3. Ook kan je voortaan standaarden filteren op acht specifieke thema’s. Kies je bijvoorbeeld voor het thema Kinderen en jongeren, dan krijg je een overzicht van de kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor behandeling van jeugdigen.

Overzicht hulpmiddelen

Akwa GGZ ontwikkelt bij kwaliteitsstandaarden ook hulpmiddelen voor praktisch gebruik. Die vind je bij elke standaard onder het tabblad Aan de slag of het tabblad Voor patiënten. Daar verandert niets aan. Vanaf nu staan de hulpmiddelen ook bij elkaar op de centrale pagina Hulpmiddelen. Gezien het ruime aanbod aan hulpmiddelen kan je vanaf die pagina ook gelijk selecteren op specifieke type instrumenten: werkkaarten, casuskaarten, toolkits voor patiënten en de keuzehulp voor behandelaren.

Homepage biedt meer inzicht in de context

Wat kan ik met een kwaliteitsstandaard en wat zijn de verschillen tussen zorgstandaarden en richtlijnen? Op de homepage kan je doorklikken naar een meer uitgebreide toelichting over standaarden. Deze toelichting is aangepast en verbeterd naar aanleiding van feedback van gebruikers. Ook de Visie op zorg vind je voortaan via de homepage. Tot voor kort was dit hoofdstuk 1 van alle zorgstandaarden.

Informatie uit zorgstandaarden anders ingedeeld

Een zorgstandaard beschrijft alle fasen van het zorgproces waar een patiënt mee te maken kan krijgen, voor een specifieke aandoening. Titels zijn verbeterd en de informatie is zo ingedeeld dat de hoofdstukken de fasen van het zorgproces nog beter volgen. Alle ‘randvoorwaardelijke’ informatie over uitgangspunten en het ontwikkelproces van de standaard vind je voortaan in de Bijlage Totstandkoming en methoden, op het tabblad Status. Als voorbeeld vind je hier de Bijlage Totstandkoming en methoden bij de zorgstandaard ADHD.

Goed om te weten: de inhoud van de standaarden is ongewijzigd; deze zijn eerder allemaal geautoriseerd door patiënten- en naastenorganisaties en beroepsverenigingen.