Webinarserie over verslaving in combinatie met andere psychische problematiek

29 januari 2024

Kijk het webinar van 29 feb. terug.
Kijk het webinar van 4 april terug.
Kijk het webinar van 27 juni terug.

Verslaving en psychische problematiek komen vaak samen voor, echter is de zorg voor mensen die te maken hebben met beide vaak apart georganiseerd. Bij de behandeling van verslaving in combinatie met andere psychische problematiek voelen professionals in de verslavingszorg én ggz zich bovendien vaak onvoldoende bekwaam. Ook weten zij niet altijd naar wie te verwijzen, waardoor verwijzingen vaak stroef verlopen. Hoe kunnen professionals hun patiënt de best passende zorg geven? Om kennis over dit onderwerp te vergroten en de samenwerking te versterken organiseren Verslavingskunde Nederland (VKN), NIP, NVvP, Stichting het Zwarte Gat en Akwa GGZ drie gratis lunchwebinars.

Kennis en praktijkervaring van patiënten en professionals in drie interactieve webinars

Tijdens de interactieve webinars wisselen patiënten en professionals uit de ggz en verslavingszorg, kennis en praktijkervaring uit. Hoe herken je bepaalde problematiek? Wanneer bied je zelf een behandeling aan, wanneer verwijs je door en waarom? Hoe werk je samen met andere professionals? Het eerste webinar is een algemene introductie over verslaving en daarmee samenhangende psychische problematiek. In de twee opvolgende webinars gaat het over verslaving in combinatie met specifieke psychische aandoeningen.

Webinar 1: Verslaving en psychische problematiek
29 februari van 12.00 -13.00 uur.

Kijk het webinar terug.

Hoogleraar Verslavingszorg Arnt Schellekens (Radboud UMC) en ervaringsdeskundige Addy Venderbos (coördinerend ervaringswerker Antes) spreken onder andere over comorbiditeit en verslaving, hoe werkt dat neurobiologisch en hoe pak je het aan in de praktijk? Onder leiding van gespreksleider Attie van der Meulen (beleidsadviseur Verslavingskunde Nederland) delen zij kennis en ervaring, en beantwoorden vragen van kijkers.

Webinar 2: Verslaving en trauma
4 april van 12.00 – 13.00 uur

Kijk het webinar terug.

Wiebren Markus, psycholoog en hoofd onderzoek bij Iriszorg, Eelco van Heijzen, verpleegkundig specialist GGZ bij Antes, en Eka Suranto, verslavingsarts en psychiater bij Reinier van Arkel, gaan met elkaar in gesprek over verslaving en trauma. Wat gebeurt er bij verslaving en trauma, waarom komt dit vaak samen voor, welke behandelinterventies zijn er en hoe organiseer je dat? Onder leiding van gespreksleider Attie van der Meulen, beleidsadviseur Verslavingskunde Nederland, delen zij kennis en praktijkvoorbeelden, en beantwoorden vragen van kijkers.

 Webinar 3: Verslaving en persoonlijkheidskenmerken
27 juni van 12.00 – 13.00 uur

Kijk het webinar terug.

Wilma Arends, ervaringsdeskundige bij MIND, Dineke Feenstra, klinisch psycholoog bij De Viersprong, en Nicolle van Mil, klinisch psycholoog bij Novadic-Kentron, gaan met elkaar in gesprek over verslaving en persoonlijkheidskenmerken.  Wat gebeurt en bij persoonlijkheidsproblematiek en verslaving, wat is het belang van een geïntegreerde behandeling en hoe organiseer je de samenwerking met collega’s? Onder leiding van gespreksleider Attie van der Meulen, beleidsadviseur Verslavingskunde Nederland, delen zij kennis en praktijkvoorbeelden, en beantwoorden vragen van kijkers.