• Meer informatie over dit webinar

  Het aantal jongeren met een eetstoornis is tijdens de coronapandemie toegenomen. Het aantal aanmeldingen en ook de ernst en complexiteit van de zorgvraag is gestegen. Met name de vragen rondom passende hulp voor jongeren met een eetstoornis en (kenmerken van) ASS zijn opvallend hoog. Accare organiseert daarom met ondersteuning van Akwa GGZ een gratis webinar over eetstoornissen en ASS op donderdag 7 april van 16.00 tot 18.00 uur.

  Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum, Jolanda Wielemaker, klinisch psycholoog en psychotherapeut en Marijn Nijboer, gz-psycholoog, delen hun kennis en ervaring tijdens dit webinar. Een casus en ook diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van eetstoornissen en ASS worden besproken en kijkers kunnen vragen stellen. Het webinar is alleen live te volgen en kan niet worden teruggekeken.

  Verband autisme en eetstoornissen

  Annelies Spek is hoofd van het Autisme Expertisecentrum en werkzaam als klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker. Annelies is gepromoveerd op ASS bij volwassenen. Onderzoek laat zien dat er een verband is tussen autisme en eetstoornissen. Hoe vaak komen eetstoornissen voor bij mensen met autisme? Waarom komen bepaalde eetstoornissen vaker voor? Annelies gaat hier tijdens het webinar op in. Ook gaat zij in op wat belangrijk is bij de diagnostiek van autisme bij mensen met een eetstoornis.

  Ervaringsgericht met prikkelgevoeligheid aan de slag gaan

  Jolanda Wielemaker is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de afdelingen Eetstoornissen en Autisme van Emergis in Goes. Zij behandelt veel cliënten met comorbide ASS en eetstoornissen/eetproblemen. Zij werkt aan een behandelmodule waarin cliënten ervaringsgericht met prikkelgevoeligheid aan de slag gaan. Door middel van lotgenotencontact kunnen patiënten ontdekken waarin het eetpatroon hen overprikkeld. En er wordt samen met de cliënt verkend wat de functie of betekenis van de eetstoornis kan zijn, zoals een gevoel van houvast, veiligheid of een mate van controle. Tijdens het webinar deelt Jolanda haar ervaringen en staat ze stil bij de ingewikkeldheid van behandeling van ASS en eetstoornissen.

  Casus over behandeling eetstoornis met comorbide ASS

  Marijn Nijboer is gz-psycholoog in opleiding tot specialist en cognitief gedragstherapeut VGCt en werkzaam bij het bovenregionale team eetstoornissen van Accare. Ook heeft zij bij Accare als gz-psycholoog/regiebehandelaar in een generalistisch team in Oost-Groningen én binnen het zorgprogramma ADHD en gedragsstoornissen gewerkt. Marijn is docent voor opleidingsinstituut PPO op het gebied van gedragstherapeutische mediatietherapie bij ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ASS). Tijdens het webinar presenteert Marijn een casus over behandeling van anorexia nervosa met comorbide ASS.