• Meer informatie over het webinar

  Juiste zorg op de juiste plek

  Om een patiënt de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, zijn goede triage en diagnostiek van belang. De generieke module Diagnostiek beschrijft hoe goede diagnostiek er volgens verenigingen van patiënten, naasten en professionals uit ziet. Iedere patiënt is uniek en door goede diagnostiek kunnen patiënt, naaste en behandelaar samen de juiste keuzes maken in het behandeltraject.

  Roelf Scholma, Els Graafsma, Henk Mathijssen en Theo Ingenhoven hebben de generieke module mede ontwikkeld. In het webinar spreken zij onder andere over de kernaanbevelingen uit de module en thema’s als eigen regie, het voorkomen van over- en onderdiagnostiek en continu evalueren en bijsturen. Patrick Nederkoorn leidt het gesprek en tijdens het webinar kunnen kijkers ook vragen stellen.

  Diagnostiek als onderdeel van het zorgproces

  Infographic diagnostische cyclus en behandelcyclus als onderdeel zorgproces

  Diagnostiek is het op een systematische wijze verzamelen en op een zinvolle manier ordenen, wegen en interpreteren van informatie over de psychische klachten of ontwikkelingsstagnatie van een patiënt. Het gaat om het ordenen, wegen en interpreteren van de betekenis van deze informatie, het vinden van oorzakelijke en onderhoudende factoren en het inschatten van de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren. Diagnostiek geeft de patiënt, zijn naasten en de professional input voor het beantwoorden van vragen als: Wat is er aan de hand? Hoe komt dit? Wat voor invloed heeft dit op iemands leven? Wat kan eraan worden gedaan? Wie voert de diagnostiek uit, waar en wanneer?

  Henk Mathijssen, voorzitter patiënten- en naastenvereniging Plusminus: “Diagnostiek is meer dan alleen classificeren en moet vooral gericht zijn op helder krijgen wat de problemen of beperkingen zijn en wat deze persoon nodig heeft om verder te kunnen.”

  Roelf Scholma, voorzitter MIND familie- en naastenraden: “Naasten zijn een belangrijke informatiebron voor het stellen van een effectieve diagnose. Het is mooi dat het patiënt-, familie- en naastenperspectief de basis vormt voor alle hoofdstukken in de module.”

Bekijk de generieke module Diagnostiek