Voorlopig laatste versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd 

9 juni 2020

De geestelijke gezondheidszorg heeft vandaag de zesde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona gepubliceerd op GGZ Standaarden. De herziening bestaat uit een zestal aanpassingen aan de tekst. Zo is o.a. het testbeleid buiten het ziekenhuis aangepast aan de huidige richtlijn van het RIVM. Er is een checklist toegevoegd van vragen die je stelt om te kunnen bepalen of een afspraak face-to-face kan doorgaan. Ook is de richtlijn nu voorzien van een handreiking Triage, Advance Care Planning en symptomatische behandeling bij een ernstig verloop van corona binnen de GGZ-instelling of thuis.

Een overzicht van alle wijzigingen vind je onder Versiebeheer.

Nu ontwikkelingen rond corona afnemen is frequente herziening van deze richtlijn niet meer noodzakelijk. Naar verwachting is dit voorlopig de laatste versie van de richtlijn. De kerngroep van zeven organisaties in de ggz die verantwoordelijk is voor herziening van de richtlijn houdt in de gaten of, en wanneer herziening weer nodig is. Daar kunnen drie redenen voor zijn:
1. Wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM.
2. Wijziging van kabinetsmaatregelen.
3. Een (onverwacht) forse groei van het aantal patiënten met corona.

Bekijk de infographic en bestel de poster!

De richtlijn GGZ en corona adviseert dat behandelaar en patiënt samen beslissen of de behandeling face-to-face gebeurt of digitaal plaatsvindt. Om samen die keus goed te kunnen maken is een infographic ontwikkeld. De infographic helpt o.a. bij het bepalen wanneer een behandeling weer face-to-face kan plaatsvinden. Bestel kosteloos de infographic als A2 poster via secretariaat@akwaggz.nl.

Aan de slag met de richtlijn: checklist, handreiking en handige links

De  richtlijn GGZ en corona is inmiddels al meer dan 100.000 keer bekeken. Op GGZ Standaarden vind je bij de richtlijn ook hulpmiddelen en links voor concrete toepassing van de richtlijn:

•    De richtlijn adviseert behandelaren en patiënten om gezamenlijk voor iedere afspraak te checken of deze face-to-face door kan gaan. Welke vragen neem je dan door? En hoe weeg je de antwoorden af? In de checklist Vragen bij het maken van een afspraak in coronatijd vind je alle vragen op een rij en uitleg over hoe je ze toepast.

•    Bij de richtlijn vind je nu ook de Handreiking Triage, Advance care planning, somatische behandeling bij ernstig verloop van corona. Het hoofdstuk over triage bespreekt welke afwegingen moeten worden gemaakt bij de vraag of een patiënt met corona wel/niet in het ziekenhuis kan worden opgenomen, danwel of de patiënt wel/niet naar IC kan gaan. Het hoofdstuk Advance Care planning gaat over pro-actieve begeleiding van patiënten die extra kwetsbaar zijn voor corona. Belangrijkste advies: bespreek wanneer er (nog) geen coronabesmetting is, in alle rust met patiënten en hun naasten hun behandelwensen in relatie tot kwaliteit van leven. Corona kent een grillig verloop, en patiënten kunnen onverwachts snel verslechteren. In het hoofdstuk Symptomatische behandeling bij een ernstig verloop van corona binnen de ggz-instelling of thuis vind je de aanbevelingen hoe te handelen bij symptomen van verslechtering en veel informatie over de stervensfase. Met onder andere aandacht voor (interacties met) psychofarmaca.

•    Op GGZ Standaarden vind je bij de richtlijn onder het tabblad ‘Aanvullend’ links naar gerelateerde richtlijnen, achtergronddocumenten en links naar o.a. alle ‘coronadossiers’ van beroepsorganisaties en andere organisaties die actief zijn in de ggz. Eén daarvan willen we hier speciaal onder de aandacht brengen: de themapagina van het Nederlands Jeugdinstituut over omgaan met de gevolgen van corona. Op deze pagina vinden kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidmakers betrouwbare informatie over het coronavirus en de invloed op opgroeien en opvoeden.

Wat zijn de ervaringen van jouw collega's met digitaal behandelen in coronatijd?' 

Als professional geef je dagelijks samen met je patiënt vorm en inhoud aan je behandeling en begeleiding. Maar hoe gaat dat in deze tijd waarin face-to-face behandelen niet meer de dagelijkse gang van zaken is? Welke knelpunten kom je tegen? Wat is de impact van de grote beslissingen die worden genomen op jouw werk? En hoe zie je de toekomst? Doe mee met het online panel van Akwa GGZ, vul de enquête in en krijg inzicht in hoe collega professionals hiermee omgaan.

Hoe komen de herzieningen van de richtlijn tot stand?

De richtlijn GGZ en corona is een ‘levend document’. Dat betekent dat hij de afgelopen maanden regelmatig werd geactualiseerd. Een kerngroep met vertegenwoordigers van zeven organisaties in de geestelijke gezondheidszorg bepaalt of, en wanneer herziening weer nodig is. Er kunnen drie redenen voor herziening zijn: wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM, wijziging van kabinetsmaatregelen, of een (onverwacht) forse groei van het aantal patiënten.

Kerngroep richtlijn: brede vertegenwoordiging uit de ggz
De zeven organisaties in de kerngroep zijn GGZ Nederland, de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlands instituut van psychologen (NIP), Platform MEER GGZ en de Vereniging verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN). De leden van de kerngroep leveren zelf tekst voor herziening aan en geven feedback op de nieuwste versie. De kerngroep heeft op 8 juni 2020 de  laatste versie van de richtlijn vastgesteld. Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die om aanpassing vragen, komt de kerngroep direct weer bijeen.