Versie 4 richtlijn GGZ en corona per 1 mei online

1 mei 2020

De geestelijke gezondheidszorg heeft de vierde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 1 mei gepubliceerd op GGZ Standaarden. Deze versie zet – ten opzichte van de derde versie – weer enkele stappen verder in het opschalen en opstarten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Groepsbehandelingen kunnen worden opgestart mits de ruimte voldoende groot is. En de richtlijn adviseert ambulant werkende teams om laagdrempelig weer te starten met huisbezoeken en face to face contact. Want het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen digitaal of op afstand te leveren.

De wijzigingen in de vierde versie van de richtlijn

Planning volgende herziening

De richtlijn wordt met regelmaat aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De volgende herziening staat – onder voorbehoud – gepland voor 19 mei.