Versie 5 richtlijn GGZ en corona: dagactiviteiten mogelijk en regels bezoek versoepeld

19 mei 2020

De geestelijke gezondheidszorg heeft de vijfde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 19 mei gepubliceerd op GGZ Standaarden. Groepsbehandelingen waren al twee weken mogelijk, maar nu geeft de richtlijn aan dat ook dagactiviteiten weer kunnen. Ook de regels voor bezoek aan mensen die zijn opgenomen zijn aangepast, in lijn met de versoepeling van de richtlijnen van het RIVM over bezoek. Bezoek kan weer ruimhartiger worden toegestaan. Voor zowel bezoek als dagactiviteiten geldt uiteraard dat altijd alle normen m.b.t. hygiëne in acht moeten worden genomen.

Wijzigingen in de vijfde versie van de richtlijn

Alle wijzigingen lees je terug in het Versiebeheer van de richtlijn. De belangrijkste wijzigingen:

  • In de paragraaf Bezoek voor opgenomen patiënten zijn een aantal versoepelingen doorgevoerd. Uitgangspunt is dat bezoek weer ruimhartiger toe kan worden gestaan, gezien de versoepeling van de overheidsmaatregelen. Uiteraard alleen daar waar dat verantwoord kan binnen de kaders van deze richtlijn. In de richtlijn is daarom bijvoorbeeld de regel geschrapt dat patiënten maximaal één persoon per dag voor maximaal één uur mogen ontvangen.
  • Ook dagactiviteiten mogen weer; dat beschrijft de richtlijn in de paragraaf Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling.
  • In de paragraaf Hoe te handelen bij verdenking van corona bij een opgenomen patiënt is de regel geschrapt dat wanneer de patiënt de instructie van afzondering niet kan of wil opvolgen, afzondering in een afgesloten ruimte noodzakelijk is.
  • De richtlijn beschrijft onder De middelen voor toepassen van dwang bij verdenking van of besmetting met corona dat, bij patiënten die nog een Bopz-machtiging hebben, bezien moet worden of de Wet Bopz mogelijk uitkomst kan bieden om besmetting van anderen (gevaar) tegen te gaan, mits voldaan kan worden aan de daarin opgenomen criteria.
  • De paragraaf Verantwoord inzetten van personeel is geactualiseerd voor o.a. hoe te handelen na (onbeschermd) contact met een corona-patiënt en bij besmetting van de zorgmedewerker zelf. Bij klachten als niezen, verkoudheid, hoesten en/of koorts kan de medewerker getest worden. Hierbij wordt geen wachttijd van 24 uur in acht genomen.

Planning volgende herziening

De richtlijn wordt met regelmaat aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De volgende herziening staat -onder voorbehoud- gepland voor 4 juni.