Test jezelf met de nieuwe interactieve casuskaarten

24 april 2023

Met een interactieve casus leer je in 15 minuten over aanbevelingen uit kwaliteitsstandaarden en hoe je die gebruikt. Er zijn 10 interactieve casuskaarten voor de zorgstandaarden: Acute psychiatrie, Bipolaire stoornissen, Autisme, Angst, Psychose, Depressie, Eetstoornissen, Ouderen met psychische aandoeningen, Naasten, EPA, Bijwerkingen, Organisatie van zorg voor kind en jongere, Samenwerkingsafspraken (volwassenen) en LVB/ZB.

Vanuit het perspectief van een professional beantwoord je vragen over dilemma’s uit de praktijk. Welke behandelkeuzes maak je en welke vervolgstappen neem je als de casus zich ontwikkelt? Waar vind je de juiste informatie in de kwaliteitsstandaarden en hoe gebruik je deze in de praktijk? Vervolgens vergelijk je jouw antwoord met de aanbevelingen uit de kwaliteitsstandaard. De kaarten zijn gemaakt in samenwerking met GGZ Ecademy en ook inzetbaar voor scholing.

Alle interactieve casuskaarten vind je op GGZ Standaarden