Zorgstandaarden in de praktijk

Zorgstandaarden komen tot stand in samenwerking met o.a. professionals en patiënten. Akwa GGZ en de Nederlandse ggz willen graag van professionals in het veld weten hoe zorgstandaarden deel uitmaken van de dagelijkse praktijk. Dit onderzoeken we onder ongeveer honderd teams in de ggz en jouw input is heel welkom. Met de uitkomsten willen wij zorgstandaarden optimaal laten aansluiten bij de praktijk. De sluitingsdatum voor deelname van teams was 15 november 2021.

Bekijk hieronder wat het voor een team betekent:

Bekijk afbeelding.

Wat krijgen jullie als deelnemend team?

 • Op basis van een online vragenlijst (30 minuten) en een verdiepend interview (60 minuten, tijd wordt vergoed) met een afgevaardigde van jullie team ontvangen jullie inzicht in hoe zorgstandaarden deel uitmaken van jullie dagelijkse praktijk.
 • Het eindrapport op maat (van jullie team) met inzicht in hoe jullie team zich verhoudt tot andere teams in de ggz.
 • Elk deelnemend team kan gratis voor ieder teamlid het casusboek kwaliteitsstandaarden met 29 praktijkcasussen ontvangen.
 • Een kosteloze en volledig door Akwa GGZ georganiseerde bijeenkomst naar keuze in het teken van deskundigheidsbevordering.
 • Bekijk hier uit welke drie bijeenkomsten een team kan kiezen

  Een team kan kiezen uit bijeenkomsten afgestemd op de eigen behoefte, ter ondersteuning van de implementatie van zorgstandaarden:
  1. Expert voor jullie team over zorgstandaard
  Inhoudelijke expert neemt jullie team in een workshop van 1,5 uur mee in een zorgstandaard en zoomt in op dat deel waar jullie vragen over hebben.
  2. Verdere kennismaking zorgstandaarden
  Bijeenkomst van 1,5 uur voor verdere kennismaking met de zorgstandaarden en toepassing ervan in de praktijk. Afgestemd op jullie team en begeleid door Akwa GGZ.
  3. Kennisdelen met andere teams
  Jullie maken kennis met elkaars praktijksituatie voor een zorgstandaard of thema naar keuze, onder leiding van een expert om samen te leren.

Draag samen bij aan kwaliteitsverbetering in de ggz
De opgetelde anonieme uitkomsten van alle teams zetten we in om het veld gerichter te ondersteunen bij de implementatie van zorgstandaarden in de praktijk. De uitkomsten geven bijvoorbeeld inzicht voor mogelijke aanpassingen in zorgstandaarden en knelpunten van implementatie.

Heb je vragen?
Heb je vragen over deelname aan het onderzoek? Mail naar implementatie@akwaggz.nl  of bel met Markus van der Burgh 06-83 51 03 46 of Nienke Rengerink 06-31 34 56 48 projectmanagers van Akwa GGZ.

Download hier een een PDF van de afbeelding.

 • Over zorgstandaarden

  Zorgstandaarden
  In een zorgstandaard wordt vanuit het perspectief van de patiënt beschreven wat goede zorg is bij een bepaalde psychische aandoening. Elk zorgstandaard komt tot stand door een werkgroep bestaande uit patiënten, naasten en professionals, en is gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Patiënt- en beroepsverenigingen in de ggz autoriseren een standaard.  Op GGZ Standaarden vind je alle kwaliteitsstandaarden voor de ggz.

Help mee bij het optimaal aansluiten van zorgstandaarden bij de praktijk