Bestuur

Akwa heeft een onafhankelijk bestuur zonder last of ruggenspraak en wordt voor de duur van vier jaar benoemd. Het bestuur is belast met het dagelijks besturen van Akwa en adviseert het bureau. Het bestuur treedt namens Akwa naar buiten richting veldpartijen, politiek, departement en media en vertegenwoordigt Akwa in rechte. Het bestuur laat zich in zijn handelen adviseren door de Kwaliteitsraad. Afhankelijk van het vraagstuk kan het bestuur een gebruikersraad instellen.

De voorzitter van het bestuur is mw. drs. C.C. (Cathy) van Beek MCM

Voorzitter

Cathy van Beek

Lid

Arnoud van Buuren

Lid

Bart Groeneweg

Lid

Berno van Meijel

Lid

Ralph Kupka

Lid

Stynke Castelein