Kwaliteit in praktijk

Hoe kun je in de praktijk aan kwaliteit werken? Akwa GGZ ondersteunt de implementatie van standaarden.

Het doel: patiënten, hun naasten, professionals, zorgaanbieders en financiers van zorg kennen ze en kunnen ze toepassen en in de praktijk benutten.

Ons uitgangspunt is dat de ggz beter wordt als patiënten, hun naasten en professionals kwaliteitsstandaarden* actief gebruiken in het behandelproces en professionals van elkaar leren, doordat ze gebruikmaken van kwaliteitsregistraties.

Implementatiestrategie

Akwa GGZ ontwikkelt een implementatiestrategie, waarmee we het toepassen en leren van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties in de praktijk versterken. Onze doelen: Professionals, patiënten en naasten kennen en gebruiken deze kwaliteitsstandaarden in de behandeling. Professionals en aanbieders leren van elkaar door uitwisseling van kwaliteitsinformatie. Samen zorgen we zo dat de zorg als geheel verder verbetert.

We richten ons hierbij met name op patiënten, naasten en professionals. Maar we zijn ons ervan bewust dat bij het implementeren van kwaliteitsinstrumenten voor verdere kwaliteitsverbetering in de ggz ook zorgaanbieders en financiers van zorg de kwaliteitsinstrumenten moeten (er)kennen.

*Met kwaliteitsstandaarden bedoelen we hier kwaliteitsstandaarden inclusief indicatoren en meetinstrumenten.