Kwaliteit in beeld

Hoe ontwikkelt de kwaliteit van zorg zich in de ggz? Leiden alle inspanningen tot waarneembare resultaten? In de behandelrelatie en in de brede ggz?

Zonder actuele kennis over de ‘stand van de kwaliteit van zorg’ is leren en verbeteren vrijwel onmogelijk. Dit resultaatsgebied richt zich daarom op het verzamelen en bundelen van deze kennis. Primair richten we ons daarbij op het monitoren van de kwaliteit van behandelingen. Ook kijken we of de kwaliteitsinstrumenten van Akwa GGZ daar, in positieve zin, aan bijdragen.

Gezamenlijke besluitvorming

Informatie uit die monitor kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezamenlijke besluitvorming van patiënt en professional en verbetering van de kwaliteit van de sector als geheel. Komend jaar maken we expliciet wat we monitoren en evalueren, voor wie en met welk doel. Daarnaast onderzoeken we verder op welke manier we invulling kunnen geven aan het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de ggz en op welke manier Akwa GGZ hierop adequaat wil en kan inspelen.