Oog voor diversiteit tijdens coronacrisis

15 april 2020

De coronacrisis treft ons allemaal, maar migranten, vluchtelingen en asielzoekers kunnen extra kwetsbaar zijn voor de psychosociale gevolgen daarvan. Op GGZ Standaarden vind je vanaf vandaag de handreiking “Oog voor diversiteit ten tijde van coronacrisis”. Daarin wordt uitgelegd hoe dat komt en worden concrete aanbevelingen gegeven voor hulpverlening aan migranten tijdens deze pandemie.

Extra kwetsbaar

Samrad Ghane is GZ-psycholoog, medisch antropoloog en senior onderzoeker en werkzaam bij Parnassia Groep en ARQ Centrum ’45. Hij is lid van de werkgroep voor de generieke module Diversiteit en vraagt samen met een aantal collega’s om expliciete aandacht voor migrantengroepen ten tijde van corona: “Uiteraard heeft de corona pandemie grote impact op iedereen, op onze volksgezondheid en op onze kwaliteit van leven. Mensen ervaren stress, mogelijk door dreigend baanverlies of door sociaal isolement. De crisis heeft dus grote invloed op ons psychisch functioneren. Voor migranten kunnen de gevolgen van de corona pandemie nog groter zijn. Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker een beperkt sociaal netwerk, een zwakkere economische positie, meer risico op maatschappelijke marginalisatie en verminderde toegang tot de geestelijke gezondheidszorg. Ten tijde van corona zijn deze mensen dus extra kwetsbaar.”

Onbedoelde uitsluiting

Er wordt op dit moment massaal overgeschakeld naar eHealth. Dit kan voor veel patiënten een goed alternatief zijn, maar niet voor iedereen. Samrad legt uit: “Innovatie kan onbedoeld uitsluiting in de hand werken. Een deel van de patiënten met een migratieachtergrond heeft hier niet voldoende baat bij. Dit komt onder andere doordat eHealth applicaties vaak uitgaan van digitaal vaardige patiënten met voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Maar er kunnen ook praktische obstakels zijn voor deelname aan eHealth, bijvoorbeeld door gebrek aan toegang tot een computer of smartphone, of problemen met privacy bij mensen in de opvang of met kleine behuizing. Online interventies kunnen bovendien voor sommige patiënten geen cultureel acceptabele behandelvorm zijn.”

Bewustzijn

Samrad geeft aan dat de pandemie en onze beschikbare oplossingen de bestaande gezondheidsverschillen kunnen vergroten: “Bewustzijn van de kwetsbare positie en specifieke behoeften van migranten kan helpen de psychosociale gevolgen van de pandemie voor hen te beperken. Om deze reden hebben we deze handreiking opgesteld. We hopen dat het onze collega’s en hun patiënten met een migratieachtergrond helpt samen beter uit deze crisis te komen.”

De handreiking is relevant voor behandelaren en managers in de ggz, huisartsen, poh’s en hulpverleners in het sociale domein. De handreiking is een gezamenlijk product van Parnassia Groep, Pharos en ARQ Centrum ’45, en is terug te vinden bij de generieke module Diversiteit onder het tabblad ‘aan de slag’.

Bekijk de handreiking Oog voor diversiteit ten tijde van coronacrisis