Ontwikkeling generieke module Diagnostiek gestart

22 juni 2020

Om te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt, is goede triage en diagnostiek van groot van belang. Het begint bij een goede inschatting en verwijzing door de huisarts, eventueel met ondersteuning van de POH-ggz of consultatie van een ggz-professional. Partijen in het ggz-veld hebben gevraagd een werkgroep in te stellen die adviezen uitbrengt over hoe goede diagnostiek eruit ziet, zodat de zorg in de ggz verbeterd kan worden. Op basis van dit verzoek is Akwa GGZ gestart met de ontwikkeling van de multidisciplinaire generieke module Diagnostiek.

Op 16 juni vond de eerste van de drie online bijeenkomsten plaats die de aftrap zijn voor de ontwikkeling van de generieke module Diagnostiek. Tijdens deze drie bijeenkomsten bespreken we met professionals, patiënten en naasten hoe zij aankijken tegen het proces van triage en diagnostiek, wat hoort daar allemaal bij en wat niet? Ook inventariseren we knelpunten die zij ervaren in de praktijk. Deze input geeft richting aan de werkgroep en dient als basis de verdere ontwikkeling van de module.

We verwachten in november een eerste versie van de generieke module Diagnostiek op te leveren. Je wordt van harte uitgenodigd om dan feedback te geven op deze versie. Het streven is om eind april 2021 een definitieve versie te publiceren op GGZ Standaarden.