Online triageapplicatie werkt makkelijker en zorgvuldiger

3 juli 2020

Een online triageapplicatie die de ggz-triagist helpt om zorgvuldig en compleet te werken zonder extra inspanning. Sinds maart dit jaar werkt Altrecht met deze digitale applicatie die zij samen met Semlab hebben ontwikkeld op basis van de GGz-triagewijzer, die onderdeel is van de Toolkit generieke module acute psychiatrie. Carina Stigter- Outshoven, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en projectleider acuut meldpunt bij Altrecht heeft samen met onder andere collega-SPV’ers Sacha Nijen Twilhaar en Marlous Zuiderveld gewerkt aan de ontwikkeling van deze applicatie. Ze werken nu drie maanden met deze toepassing en zijn enthousiast over de voordelen van de online applicatie.

Snel en adequaat

Bij een crisissituatie is het noodzakelijk dat betrokkenen snel en adequaat toegang hebben tot de juiste hulpverlening. De GGz-triagewijzer is een stappenplan voor de triagist om in te schatten welk type acuut psychiatrische hulpverlening iemand nodig heeft, wat de urgentie is en welke hulpverlener(s) ingeschakeld moeten worden. Carina licht toe hoe ze op het idee zijn gekomen om een digitale triageapplicatie te ontwikkelen: “Altrecht maakte gebruik van een eigen methodiek voor inkomende meldingen aan de hand van een Excelformulier. Bij het implementeren van de GMAP en de GGz-triagewijzer zijn we verder gaan denken. Om steeds de juiste vragen te kunnen stellen bij verschillende scenario’s op een eenduidige manier leek een digitaal programma behulpzaam.“

Vijf ingangsklachten

De hulpvraag voor een acuut meldpunt is zeer divers en de basis van twee ingangsklachten was een mooi begin, maar nog niet voldoende volgens Carina: “Inmiddels zitten we op een totaal van vijf ingangsklachten. Naast vreemd gedrag en suïcidaliteit hebben we paniek, onrust en geweld toegevoegd. Daar hebben we bewuste keuzes in gemaakt. Intoxicatie is voor de ggz geen reden om iets te doen. Wel wanneer mensen er met vreemd gedrag, paniek of op een gewelddadige manier op reageren. Geweld is ook een bewuste formulering. Het noopt ons concreet te communiceren over wat er nu precies aan de hand is. Dat is weer behulpzaam in de communicatie met ketenpartner politie.”

Zo volledig mogelijk

De online triageapplicatie maakt het triageproces makkelijker en zorgvuldiger, de triagist wordt in verschillende stappen ondersteund om zo volledig mogelijk te zijn. Hoewel ze de applicatie al sinds maart gebruiken, is deze nog niet af. De app wordt aangepast op basis van bevindingen uit de praktijk. “De triagist moet wel zelf blijven nadenken, klakkeloos urgentiecodes overnemen is niet de bedoeling”, zegt Carina. “De triagist kan op basis van de informatie besluiten de urgentie naar boven of beneden aan te passen. Dat betekent gepersonaliseerde zorg op basis van standaardisatie. Wanneer uit de data blijkt dat deze aanpassing veelvuldig bij een specifieke combinatie voorkomt, zou dat tot een aanpassing in het programma kunnen leiden, maar klinisch redeneren bij onvoorspelbare en complexe zorg blijft nodig.”
Waar Carina ook het één en ander van verwacht, is het genereren van data uit de applicatie. “De minimale dataset van de GMAP moeten we eruit kunnen halen. Dat is handig voor eventuele toekomstige bekostiging.”

Generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

Gebruiksvriendelijke applicatie

Sacha is blij met de gebruiksvriendelijke applicatie: “Inmiddels werken wij er een aantal maanden mee en het zorgt ervoor dat je op een gestructureerde wijze de juiste informatie verkrijgt. Je kunt niet verder in de applicatie als je deze niet volledig hebt ingevuld. Dat helpt om de triage zo zorgvuldig mogelijk te doen, waardoor de patiënt direct de juiste zorg en ondersteuning krijgt, op de juiste plek.”

De applicatie staat los van het EPD, maar na afloop van de triage wordt een PDF gegenereerd die je zo in het EPD kan plaatsen. Dat is nog een voordeel van de online applicatie. Marlous: “Voor de patiënt is het prettig dat alles stapsgewijs beschreven staat en de crisisinterventor dezelfde, overzichtelijke informatie heeft als de triagist. En omdat elke triagist dezelfde stappen doorloopt, maakt het ook minder uit wie de triage precies heeft gedaan.”

Kennis delen

De applicatie is ontwikkeld door Altrecht en Semlab, maar kan in principe door iedereen die triageert binnen de ggz crisisdienst gebruikt worden. Ze stellen de applicatie daarom ook graag beschikbaar voor collega’s van andere zorgaanbieders. Carina: “Kennismanagement met betrekking tot deze tool kan helpen om de tool verder te verbeteren. Daarbij hoort als eerste stap om de tot nu toe opgedane kennis te delen. Het uiteindelijke doel is altijd kwaliteit van zorg. Dat moet je samen doen.”

Meer weten

Wil je meer weten over hoe de applicatie werkt of wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Astrid Partouns, projectmanager Akwa GGZ.