Ervaringsdeskundige en professional aan het woord over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

25 februari 2021

Voor de zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is er een nieuwe video waarin ervaringsdeskundige Monique Sturre en huisarts Carine den Boer hun ervaring met SOLK delen. Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten zijn klachten waarbij er geen duidelijke lichamelijke oorzaak is of waarbij de lichamelijke oorzaak niet de heftigheid van de klachten verklaart. Tot 40% van de consulten bij de huisarts en 60% bij de medisch specialist betreft SOLK.

SOLK en kwaliteit van leven

Bij een patiënt met SOLK is er na medisch onderzoek geen aandoening gevonden die de klachten voldoende verklaart. Dat betekent niet dat de klachten niet echt zijn of dat er geen behandeling voor is. Vaak voelen patiënten met SOLK zich onbegrepen en hebben het idee dat ze niet de juiste zorg krijgen. Niet alle klachten zijn volledig weg te nemen, vaak kan er wel vastgesteld worden wat van invloed is op de klachten. Het aanpakken van deze in standhoudende factoren kan bijdragen aan het herstel van de patiënt.
Huisarts Carine den Boer: ”Vroeger werd gezegd: “daar moet je maar mee leren leven”. Dat is helemaal niet zo. Er zijn tegenwoordig uitstekende behandelingen en toegewijde zorgverleners die mensen echt verder kunnen helpen. Het is echt jammer als ze die zorg niet krijgen.”

Integrale benadering centraal in zorgstandaard SOLK

De zorgstandaard gaat ervan uit dat SOLK geen diagnose is, maar een werkhypothese die gehanteerd wordt als mensen een arts raadplegen met lichamelijke klachten waar de arts na adequaat onderzoek geen verklaring voor heeft. Deze werkhypothese vormt de ingang voor de zorgstandaard. Binnen de zorgstandaard staat de integrale benadering centraal. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat er óf een lichamelijke óf geestelijke oorzaak is, terwijl lichaam en geest niet te scheiden zijn. Ervaringsdeskundige Monique Sturre: ”Ik vind het heel fascinerend hoe lichaam en geest op elkaar reageren. Ergens weet je wel dat het invloed op elkaar heeft, maar dat het zo met elkaar verweven is en dat het zo veel zegt vind ik prachtig. Je moet er heel goed naar luisteren.”

Communicatie met de patiënt

Hoe herken je SOLK en hoe ga je daar het beste mee om? Welke mogelijkheden voor behandeling zijn er? Dit staat in de zorgstandaard SOLK beschreven vanuit het perspectief van de patiënt. De zorgstandaard biedt tevens handvatten om de communicatie van zorgverleners met patiënten en naasten te verbeteren.
De zorgstandaard is ontwikkeld door een werkgroep met afvaardiging van patiënten, naasten en professionals en zoveel mogelijk gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten.

Bekijk de video op GGZ Standaarden