Nieuwe video over zorgstandaarden

24 april 2024

De zorgstandaarden voor de ggz zijn gemaakt door patiënten, naasten en professionals, en goedgekeurd door beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. Hoe maken zorgprofessionals, patiënten en naasten samen gebruik van de zorgstandaarden? Hoe verhouden zorgstandaarden zich tot richtlijnen en beroepscodes? Waar vind je hulpmiddelen om jou te ondersteunen bij het gebruik van deze standaarden? Interessant voor scholing, studenten en voor jou.
Bekijk deze nieuwe video van 3 minuten nu.

Zorgstandaarden voor de ggz